Drogi Gościu

Jesteśmy szkołą dla wszystkich i wszyscy możemy ją współtworzyć, ponieważ jesteśmy mądrzy wspólną mądrością, a najwyższym dobrem jest drugi człowiek.

Boruszowice

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boruszowicach
ul.Szkolna 2
42-690 Boruszowice

telefon: 32 284 78 44
fax:      32 284 78 44

Aktualności i ogłoszenia

 • Napisali o naszej akcji w "Gwarku" Linkhttps://gwarek.com.pl/gwarek/z_gmin/metry-zotowek-trafi-z-boruszowic-do-zambii
  Opublikowane: 26.09.2016, 13:36 przez: Ilona Pella-Bok
 • Informacja Prosimy o zapoznaniem się z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017. ( umieszczone są w tej zakładce dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych)Zakładka KALENDARZ 
  Opublikowane: 25.09.2016, 06:32 przez: Ilona Pella-Bok
 • Wyjazdy na basen 16 września 2016 r. ruszył projekt  "Umiem pływać" w ramach którego uczniowie z klas III i IV   uczęszczają na bezpłatne zajęcia z nauki pływania. Projekt ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Główne cele projektu:upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
  Opublikowane: 23.09.2016, 14:33 przez: Ilona Pella-Bok
 • Projekt unijny W  roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. Eduk@cja na 5 w   ZSP w Boruszowicach  realizowanym przez Gminę Tworóg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla podddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia elementarnego - konkurs Uczniowie naszej szkoły biorą udział w  następujących zajęciach: 1.    Koło matematyczne. 2.    Koło języka niemieckiego „Deutsch ist Toll”. 3.    Koło komputerowych technik multimedialnych. 4.    Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego z języka angielskiego dla uczniów klasy V – koło. 5.    Edukacja wczesnoszkolna – „Zostanę Mędrkiem”. 6 ...
  Opublikowane: 22.09.2016, 03:52 przez: Ilona Pella-Bok
 • Zbiórka makulatury MAKULATURA  NA  MISJE  W dniu 28.09.2016 r. (środa) od godziny 7:00 w budynku szkoły, obok świetlicy organizujemy zbiórkę makulatury. W ten sposób dalej pomagamy wybudować studnie w Afryce.  Z całego serca zachęcamy do włączenia się w tę akcję. Jednocześnie dziękujemy, za zebrany już każdy kilogram makulatury                                                                                                             Organizatorzy  Rada Rodziców ZSP w Boruszowicach
  Opublikowane: 22.09.2016, 03:47 przez: Ilona Pella-Bok
 • Wyniki akcji "Metry złotówek" W czwartek tj.15 września 2016 roku na dużej przerwie odbyło się mierzenie zebranych w czasie wakacji złotówek Akcja ogłoszona została w ostatnim dniu  ubiegłego roku szkolnego. „Metry złotówek dla Kasisi”, bo tak nazwaliśmy ogłoszoną akcję, odniosła wielki sukces. Zebraliśmy 17 metrów i 18 centymetrów złotówek !!! Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę, która została przyniesiona do szkoły i przyklejona na specjalną taśmę. Dziękujemy Wam kochani uczniowie, Waszym rodzicom, dziadkom i wszystkim, którzy odpowiedzieli otwartym sercem na naszą prośbę. Chcemy zapewnić, że wszystkie zebrane złotówki zostaną przekazane na pomoc naszym przyjaciołom z Kasisi w Zambii: dziewczynce Gladys i chłopcu Boydowi. Dzieci te obecnie mają po 9 lat, a przed nimi jeszcze wiele lat nauki. Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom !!! Poniżej przedstawiamy wyniki mierzenia ...
  Opublikowane: 17.09.2016, 10:39 przez: Ilona Pella-Bok
 • Opłata za obiady Opłata za obiady w miesiącu WRZEŚniu  wynosi 45 złNr konta bankowego, na które dokonywać można opłat za obiady szkolne to:03846600020000466220000001
  Opublikowane: 15.09.2016, 03:24 przez: Ilona Pella-Bok
Wyświetlanie postów 1 - 7 z 578. Zobacz więcej »
      Programy: