Drogi Gościu

Jesteśmy szkołą dla wszystkich i wszyscy możemy ją współtworzyć, ponieważ jesteśmy mądrzy wspólną mądrością, a najwyższym dobrem jest drugi człowiek.
                      Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boruszowicach
ul.Szkolna 2
42-690 Boruszowice

telefon: 32 284 78 44
fax:      32 284 78 44Aktualności i ogłoszenia

 • Świetlica internetowa We wtorek 21 października 2014 r. rozpoczyna działalność w naszej szkole popołudniowa świetlica internetowa. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki. Szczegółowy plan zajęć znajduje się w dołączonym harmonogramie. Opiekunem świetlicy jest Pani Weronika Zyzik. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
  Opublikowane: przez: Ilona Pella-Bok
 • Zaproszenie Serdecznie zapraszamy Szanownych Rodzicówna uroczystość„Pasowania Pierwszoklasistów”,która odbędzie się 22 października 2014 r. o godz. 9.00w Sali GimnastycznejSzkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach  Dyrekcja,                                                                                                   Wychowawczynie,                                                                                                               Uczniowie klas Ia i Ib 
  Opublikowane: 17 paź 2014, 12:01 przez: Ilona Pella-Bok
 • Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/15 12.09. 2014 r. godz. 17.00- spotkanie z rodzicami11.12.2014 r. godz.17.00- spotkanie z rodzicami, informacja o postępach uczniów oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych w I semestrze;23.01.2015 r. godz. 17.00- spotkanie z rodzicami- podsumowujące pracę uczniów w I semestrze;19.05.2015 r.- godz. 17.00- spotkanie z rodzicami- informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych uczniów w II semestrze.              Konsultacja indywidualna z nauczycielem w odpowiednich dla Rodziców w terminach po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod nr : 032-284-78-44 w godz. 7.00-15.00.
  Opublikowane: 17 paź 2014, 08:21 przez: Ilona Pella-Bok
 • Dzień Edukacji Narodowej 14 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień  Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, który przygotowali uczniowie klasy IV , II i III pod kierunkiem nauczycielek p. Katarzyny Pogodzińskiej, p. Doroty Bem i p. Joanny Klajnowskiej -Pełki.Każdemu uczniowi radość się udziela, Gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. Z okazji tego zaszczytnego Święta niech każda buzia będzie uśmiechnięta.
  Opublikowane: 14 paź 2014, 07:26 przez: Ilona Pella-Bok
 • Informacje o zawodach sportowych W tym roku szkolnym nasi  uczniowie mają już za sobą udział w następujących zawodach sportowych: 1. Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców, które odbyły się w SP w Tworogu. W tych zawodach naszą szkołę reprezentowali: J. Pasieka, A. Wolnik, M. Knoppik, P. Dworaczek, M. Brol, O. Kaczmarczyk oraz M. Zyzik. R. Gołkowski, D. Gowik, O. Brol, J. Kańtoch, K. Breguła, K. Lutostański . Obie drużyny zajęły w tych zawodach III miejsce. 2. Gminne Zawody Minipiłki nożnej  chłopców i dziewcząt, które odbyły się w ZSP w Wojsce. W tych zawodach naszą szkołę reprezentowali: J. Pasieka, A. Wolnik, M. Knoppik, M. Brol, N. Włodarczyk, J. Mundzik oraz  J. Kańtoch, K. Breguła, M. Spilok, D. Opara, M. Jura, M. Kurek, J. Kłosek . Drużyna ...
  Opublikowane: 12 paź 2014, 11:57 przez: Ilona Pella-Bok
 • Wybory Samorządu Uczniowskiego W dniu 8.10.2014 r. w SP im. Jana Pawła II odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Największą liczbę głosów otrzymała Nina Kiepura, do prezydium Samorządu weszły jako kolejne z największą liczbą głosów Julia Mundzik i Nikola Włodarczyk. Wybrane przedstawicielki dziękują za okazane im zaufanie.Dziewczynom życzymy wielu wspaniałych pomysłów  i wytrwałości w ich realizacji.Zapraszamy do oglądania zdjęć.Najbliższe zebranie Samorządu Szkolnego i samorządów klasowych w poniedziałek 13.10.2014 na czwartej przerwie w jadalni.p.Renata Królicka
  Opublikowane: 10 paź 2014, 08:24 przez: Ilona Pella-Bok
 • Realizujemy kolejny projekt unijny.. Projekt Unijny : "Eureka ja to wiem" Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cel projektu: Dążenie do wyrównywania różnic pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi pod względem dostepności do edukacji Wzrost dostępności do zajęć pozalekcyjnych i pozaprogramowych na terenie Gminy Tworóg CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ Zajęcia lekcyjne będą realizowane w okresie od 8.09. 2014 roku do czerwca 2015 roku – w zależności od rodzaju zajęć. Celem projektu jest zapewnienie wszystkim ...
  Opublikowane: 9 paź 2014, 13:48 przez: Ilona Pella-Bok
Wyświetlanie postów 1 - 7 z 289. Zobacz więcej »