Start‎ > ‎

Aktualności i ogłoszenia


"Akcja dla Kasisi"

opublikowane: 4 lip 2018, 12:17 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 4 lip 2018, 12:20 ]

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie!

Pragniemy przypomnieć  abyście w czasie wakacji zbierali złotówki.

Jak co roku po wakacjach będzie miała miejsce kolejna „Akcja dla Kasisi”. Pod koniec września będziemy w poszczególnych klasach wyklejać złotówkami „Paciorki złotówek do różańca dla Kasisi”.

Prosimy o zaangażowanie w zbiórkę całej rodziny i znajomych. A Wy sami zrezygnujcie czasami z czegoś pysznego, a pieniążki przeznaczcie na pomoc przyjaciołom a Fundacji Kasisi”.

Dziękujemy!"Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy"

opublikowane: 4 lip 2018, 12:14 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 4 lip 2018, 12:16 ]

Akcja ekologiczna

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców chcą poinformować, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach został zgłoszony do Akcji Ekologicznej "Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy". Pragniemy poinformować, że  I etap akcji zostanie przeprowadzony  we wrześniu br. Wszyscy mieszkańcy zostaną poproszeni o dostarczeni w wyznaczonym terminie ( zostanie ogłoszony odpowiednio wcześnie) „elektrośmieci” na teren szkoły. Za każde 500 kg „elektrośmieci” szkoła otrzyma BON  o wartości 200 zł, na zakup wybranych pomocy naukowych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wspomożenia działań szkoły – jednocześnie pozbywając się niebezpiecznych śmieci ze swoich domów!

Poniżej Regulamin Akcji:

http://dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl/regulamin/

 

Bezpiecznych wakacji!

opublikowane: 29 cze 2018, 12:14 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 29 cze 2018, 12:52 ]

...

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH, RADOSNYCH, SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI. 
NIECH TEN LETNI CZAS BĘDZIE PEŁEN NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ I CHWIL. 
DO ZOBACZENIA ZA DWA MIESIĄCE!

Link:

WAKACJEGratulacje dla Pawła i całej drużyny szachowej

opublikowane: 27 cze 2018, 06:56 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 4 lip 2018, 12:26 ]

Źródło :”Gwarek „ z dnia 26 czerwca 2018r


Informacja-podręczniki

opublikowane: 26 cze 2018, 04:03 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 29 cze 2018, 12:36 ]

Prosimy o zakupienie podręczników i ćwiczeń z religii kl 1-8 ( załącznik poniżej) i języka niemieckiego ( kl 1-6) 

JĘZYK NIEMIECKI  ( ćwiczenia - z nazwą "zeszyt ćwiczeń")
klasa I

"ich und du neu". Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1 oraz 

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 1 ( nie materiały ćwiczeniowe!)( z dopiskiem wersja rozszerzona)

autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło


klasa II

"ich und du neu". Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2 oraz 

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 2 ( nie materiały ćwiczeniowe!)( z dopiskiem wersja rozszerzona)

autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

klasa III

"ich und du neu". Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3 oraz 

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 3 ( nie materiały ćwiczeniowe!)

autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

klasa IV

"ich und du neu". Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4 oraz 

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 4 ( nie materiały ćwiczeniowe!)( z dopiskiem wersja rozszerzona)

autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

klasa V

"ich und du neu". Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5 oraz 

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 5 ( nie materiały ćwiczeniowe!)( z dopiskiem wersja rozszerzona)

autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

klasa VI

"ich und du neu". Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6 oraz 

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 6 ( nie materiały ćwiczeniowe!)

autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

Klasa VII i VIII -nie kupuje j.niemieckiego;  otrzymuje w szkole podręczniki i zeszyty ćw.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

opublikowane: 26 cze 2018, 03:48 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 26 cze 2018, 03:58 ]

Galeria zdjęć pod linkiem :


Informacja!

opublikowane: 20 cze 2018, 23:08 przez Sp Boruszowice   [ zaktualizowane 20 cze 2018, 23:27 przez Ilona Pella-Bok ]

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w ZSP w Boruszowicach 22 czerwca 2018 r.od godz. 9.10 do około godz.10.30.

Zapraszamy również uczniów wraz z rodzicami o godz. 8.00 na uroczystą mszę świętą kończącą rok szkolny do kościoła w Boruszowicach.

Informacja w sprawie ochrony danych

opublikowane: 20 cze 2018, 23:07 przez Sp Boruszowice   [ zaktualizowane 20 cze 2018, 23:27 ]

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1.      Wypełniając obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy, iż dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów szkoły w związku z realizacją obowiązku przedszkolnego, szkolnego podlegają ochronie. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach, ul. Szkolna 2 42-690 Boruszowice tel. 32 284-78-44, 
2.      Dane będą przechowywane przez 50 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do szkoły 
a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do szkoły, dane będą przechowywane przez 
1 rok zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt opracowanym na podstawie ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.).
3.      Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 
oraz spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie 
z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 t.j.).

4.      W przypadku przyjęcia dziecka spoza obwodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Boruszowicach, zostanie przekazana informacja o realizowaniu obowiązku przedszkolnego oraz szkolnego do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu na adres zamieszkania dziecka na podstawie art. 33 ust. 3, art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
5.      Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także 
o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.      Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszenia do szkoły 
jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa i nie uprawniałoby do przyjęcia dziecka do szkoły.
7.      Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się na podstawie zgody rodziców ucznia na przetwarzanie danych, art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz zgodnie 
z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643). Informujemy, iż mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody mogą Państwo dokonać w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie szkoły. Dane są przechowywane przez 10 lat od zakończenia zajęć.

8.      W celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa Dyrektor szkoły wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Przemysław Kawa, e-mail: iod@csw.edu.plZawitał do nas Smok Wawelski

opublikowane: 20 cze 2018, 23:02 przez Sp Boruszowice   [ zaktualizowane 20 cze 2018, 23:28 przez Ilona Pella-Bok ]


Studio Teatralne Sztuka odwiedziło nas w plenerze ze spektaklem teatralnym dla dzieci Legenda o Smoku Wawelskim. Udział wzięły dzieci z klas I, II, III i IV.  Znakomite opracowanie tekstu, piękna autorska muzyka, kolorowe stroje i rekwizyty stworzyły atmosferę nauki i rozrywki, z mnóstwem wrażeń artystycznych. Podczas spektaklu dzieci brały czynny udział np. naprawiając bucik Krakowianki, tańcząc krakowiaka w oryginalnych strojach krakowskich, czy wypychając baranka siarką. Inscenizacja przybliżyła dzieciom kulturę związaną z Krakowem, a tym samym z historią naszego kraju. Wycieczka klasy II i I

opublikowane: 12 cze 2018, 11:07 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 12 cze 2018, 11:13 ]

W dniu 8 czerwca 2018 roku klasy I i II udały się na wycieczkę do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Była to wyjątkowo ciekawa wycieczka. Uczniowie mogli zobaczyć historyczne sprzęty i wozy strażackie. wzięli udział w lekcji: " Jak zostać strażakiem" i obejrzeli filmy dotyczące bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życia codziennego.

1-10 of 797