Start‎ > ‎

Aktualności i ogłoszenia


Życzenia

opublikowane: 18 kwi 2019, 12:52 przez Sp Boruszowice   [ zaktualizowane 18 kwi 2019, 12:53 ]Informacja!

opublikowane: 12 kwi 2019, 02:21 przez Sp Boruszowice   [ zaktualizowane 12 kwi 2019, 02:21 ]

Szanowni Rodzice,
przypominam, iż w dniach 15.04 – 17.04.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach odbywa się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie klasy ósmej obowiązani są do przyjścia na egzamin, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na godzinę 8.30. 
Dla pozostałych uczniów są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna w dniach egzaminu jest nieczynna.
Dni 18-19 oraz 23 kwietnia są wolne od zajęć dydaktycznych. W szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach
Anna Rogala-Goj
Informacja

opublikowane: 8 kwi 2019, 04:10 przez Sp Boruszowice

Szanowni Rodzice,

informuję,  że nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach od 8 kwietnia do odwołania kontynuują akcję strajkową. Szkoła tym dzieciom, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.30 do 16.00.   Gminne Przedszkole w Boruszowicach od dnia 9.04.2019 r. pracuje normalnie.

 Z wyrazami szacunku

Anna Rogala-Goj

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w BoruszowicachInformacja MEN

opublikowane: 4 kwi 2019, 22:07 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 4 kwi 2019, 22:11 ]

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajkupowinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 Informacja

opublikowane: 4 kwi 2019, 22:05 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 4 kwi 2019, 22:09 ]

 Szanowni Rodzice, 

W związku z zaplanowanym na 8 kwietnia strajkiem pracowników oświaty (Pismo Prezesa Zarządu ZNP w Tworogu z dnia 3 kwietnia 2019r.) informuję, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach od 8 kwietnia do odwołania prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla przedszkolaków i uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki  w domach. Ponieważ udział w akcji strajkowej deklaruje  większość nauczycieli, jesteśmy w stanie zapewnić podopiecznym jedynie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Rodzice dzieci przedszkolnych, którzy nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki proszeni są o ich przyprowadzenie do budynku szkoły.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by na miarę naszych możliwości kadrowych zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.

O aktualnej  sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz w miejscach informacyjnych na terenie placówki.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach

Anna Rogala-GojDzisiejszy dzień klasy piątej...

opublikowane: 4 kwi 2019, 12:01 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 4 kwi 2019, 12:05 ]

Dziś klasa V  była na wyjeździe w ramach kola wolontariatu i realizowala program z doradztwa zawodowego,techniki i wychowania do życia w rodzinie. Byli w Domu Opieki Społecznej,gdzie uczniowie przygotowali poczęstunek,upiekli ciasta,babeczki,przygotowali kartki świąteczne oraz zaprezentowali krótki program artystyczny.
Następnie udali sie do Zarządu Dróg MIejskich w Gliwicach, gdzie zapoznali się ze specyfiką pracy oraz poszerzyli swoja wiedzę z zakresu poruszania sie w ruchu drogowym.
W czasie wyjazdu uczniowie zapoznali się z  możliwościami w zakresie przyszłego wyboru zawodu, poznali specyfikę pracy w Domu Opieki Społecznej,a także  w dziedzinie transportu i informatyki.


Pomoc charytatywna

opublikowane: 2 kwi 2019, 11:42 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 2 kwi 2019, 11:45 ]

Szkolne Koło Wolontariatu

działające w ZSP w Boruszowicach organizuje pomoc charytatywną 

dla 

Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

prowadzonego przez 

Zgromadzenie Sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 

w Ścinawce  

NAJBARDZIEJ POTRZEBNE SĄ PRZYBORY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ :

• kleje
• bibuła
• papier biały i kolorowy
• figury styropianowe (kule, jajka, gwiazdki itp.)
• cekiny 
• szpilki
• wstążki
• farby, pędzle
• kredki, kreda kolorowa, 
• modelina
• koraliki 

Wszelkie przyniesione rzeczy, będzie można zostawiać w przygotowanym miejscu przy świetlicy szkolnej 

od 01kwietnia 2019r. do 05 kwietnia 2019r 

 Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i okazane serce.Konkurs

opublikowane: 27 mar 2019, 13:00 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 27 mar 2019, 13:16 ]

26 marca w Szkole Podstawowej w Tworogu z oddziałami gimnazjalnymi w Brynku odbyła się piękna uroczystość - podsumowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości pod patronatem ks. prof. Jerzego Szymika i Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zdobyli nagrody w Konkursie. Jakub Cieślik i Kajetan Nocoń uzyskali dwie równorzędne II nagrody w kategorii: opowiadanie, natomiast Nicole Bosz została laureatką III nagrody. Wszyscy są uczniami klasy VI. Nagrody wręczał sam patron Konkursu obecny na uroczystości. 
Laureatom serdecznie gratulujemy.Pozdrowienia

opublikowane: 26 mar 2019, 08:13 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 26 mar 2019, 09:27 ]

Serdeczne pozdrowienia z Wisły przesyłają uczniowie klas III,VI i VII wraz z opiekunami :-)
Zdjęcia pod linkiem :https://photos.app.goo.gl/Uzcg7ePkdzUWPEFZ7 , które będą umieszczane na bieżąco.Jedziemy do Wisły

opublikowane: 24 mar 2019, 13:00 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 24 mar 2019, 13:02 ]

W czwartek 21 marca pani dyrektor wraz z koordynatorem wyjazdu uczniów do Wisły odwiedziły ośrodek Fundacji ING, w którym uczniowie klas III, VI i VII spędzać będą czas od najbliższego poniedziałku do 5 kwietnia. Wyjazd 40 uczniów do Wisły to efekt zwycięstwa szkoły w konkursie projektów Turnusy Uśmiechu. Wyjazd jest całkowicie fundowany przez Fundację ING, my przedstawiliśmy tylko atrakcyjny sposób zagospodarowania czasu pobytu dzieci w Wiśle, czyli pracę w trzech blokach projektowych. 
Ośrodek wygląda imponująco, a okolica jest przepiękna. Na miejscu spotkałyśmy też fantastycznych ludzi. Mamy nadzieję, że wyjazd spełni oczekiwania, a dzieci wrócą z przekonaniem, ze nauka nie polega tylko na spędzaniu czasu nad książkami, że można się uczyć w sposób niestereotypowy i kreatywny.
1-10 of 946