"Dobre słowa"

opublikowane: 10 paź 2015, 05:37 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 10 paź 2015, 05:41 ]

W ramach pracy wychowawczej i spotkań z pedagogiem w klasie V oraz w świetlicy szkolnej zorganizowaliśmy zajęcia promujące "Dobre Słowa" . Dzieci młodsze wysłuchały najpierw bajki, następnie wyróżniły z wysłuchanego tekstu wszystkie zwroty grzecznościowe, następnie wykonały prace plastyczne reklamujące dobre słowa.

W klasie V pedagog przeprowadziła pogadankę, której konkluzją było bardzo ważne stwierdzenie, że żeby znać, używać zwrotów grzecznościowych i żeby młodzież potrafiła zwracać się mile i grzecznie do innych, musi te słowa słyszeć od swoich najbliższych- to my rodzice uczymy dobrych słów, a nasze dzieci od nas uczą się zwracania do innych. Podczas tych zajęć uczniowie też wykonywali prace plastyczne promujące "Dobre Słowa"

Prace młodszych dzieci można oglądać w świetlicy szkolnej,a  prace kl. V na gazetce szkolnej w łączniku.

Comments