Informacja

opublikowane: 23 sie 2019, 12:08 przez Ilona Pella-Bok

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Boruszowicach informuje, że w związku z zakończeniem wszystkich obowiązujących dotąd umów korzystanie z sali gimnastycznej dla grup zorganizowanych jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu warunków użytkowania obiektu w roku szkolnym 2019/2020.

Podania o wynajem/użyczenie sali gimnastycznej (wzór do pobrania w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej) przyjmowane będą od 26.08 do 30.08.2019 r.

Zajęcia wg nowego harmonogramu rozpoczną się po podpisaniu stosownych umów i rozpoznaniu zapotrzebowania nauczycieli po rozpoczęciu  zajęć szkolnych, czyli od 16.09.2019 r


ĉ
Ilona Pella-Bok,
23 sie 2019, 12:08
Comments