Informacja dot.opłat za obiady w szkole

opublikowane: 7 mar 2017, 09:33 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 7 mar 2017, 09:35 ]
Od marca 2017 r. opłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych z dołu do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłata jest wnoszona. Oznacza to, że za marzec otrzymują dzieci kartkę z płatnością na początku kwietnia i do 15.04.2017 r., należy tę opłatę uiścić i  po tym terminie będą naliczane odsetki.Comments