Konkurs "W SKO pieniądze zbieramy, w konkursie nagrodę dla szkoły wygrywamy"

opublikowane: 14 paź 2013, 08:02 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 18 paź 2013, 07:26 ]

TalentowiSKO to program kierowany do uczniów w każdym wieku, od szkoły podstawowej po maturzystów. Program został przygotowany tak, żeby uczniowie odkryli w sobie talenty i je rozwijali.

Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Program TalentowiSKO jest realizowany w szkołach, w oparciu o scenariusze lekcji o finansach i oszczędzaniu, pobudzające uczniów do kreatywnego myślenia i rozwijające ich talenty. Scenariusze wykorzystują aktywizujące metody pracy oraz ciekawe propozycje tematyczne – adekwatne do poziomów klas: 1-3 i 4-6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie biorący udział w Programie TalentowiSKO będą mogli uczestniczyć również w ogólnopolskich konkursach z zakresu oszczędzania, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Analogicznie do scenariuszy zajęć, dostosowane są one do wiedzy i umiejętności uczniów. Konkursy będą trwały od 30 września 2013 roku do 15 kwietnia 2014 roku.

Ważnym narzędziem Programu TalentowiSKO jest  strona - www.TalentowiSKO.pl – podzielona na 5 głównych sekcji. W zakładce WiadomościSKO znaleźć można najnowsze informacje o Programie. OsobistościSKO opisują osoby, które dokonały przełomowych odkryć, osiągnięć i mogą być  inspiracją dla uczniów. Sekcje OpowieściSKO i SłownikowiSKO poświęcone są finansom i w przystępny dla uczniów sposób porusza tę tematykę. Natomiast w dziale BlogowiSKO szkoły mogą pisać o swoim zaangażowaniu w Program oraz zamieszczać zdjęcia. Wszystkie informacje w poszczególnych kategoriach dostosowane są do grup wiekowych uczniów. 

Z Bankiem Spółdzielczym talenty uczniów procentują.

Co dzięki Programowi zyskuje  dziecko? Program:

  1. Rozwija w nim umiejętności społeczne i wyposaża w wiedzę niezbędną do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie kierującym się zasadami wolnorynkowymi
  2. Wyrabia w nim szacunek do pracy zarobkowej i uczy dobrego gospodarowania pieniędzmi
  3. Rozwija w nim umiejętność dostrzegania swoich talentów i wykorzystywania ich do realizacji zakładanych celów.                               Comments