Konkurs Plastyczny J.Niemieckiego

opublikowane: 5 mar 2017, 11:24 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 5 mar 2017, 11:32 ]
Zapraszam do udziału 
w Konkursie Plastyczno-Językowym 
„Deutschland in meinen Augen” 
Cele konkursu:
 • prezentacja wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych, motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych
 • promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
 • budzenie wiary we własne siły i talent, 
   Z
  adaniem uczestników jest własnoręczne przygotowanie plakatu (technika dowolna) przedstawiającego skojarzenia z państwem – Niemcy.
 •  Konkurs jest skierowany dla klas 4-6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę Autorem pracy może być tylko 1 osoba. Format pracy – A4 lub A3.   


      Jury będzie oceniać według następujących kryteriów: zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa;pomysłowość i oryginalność formy, estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania. Jury przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienie.  TERMIN oddania prac: 21.04.2017.  Zapraszam do udziału Ilona Pella -Bok.
Comments