Konkursy/regulaminy konkursów

Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej

VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej w Boruszowicach


Konkurs "Najpiękniejszy różaniec"

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zanosimy nasze modlitwy do Boga przez Maryję odmawiając Różaniec. W związku z tym organizujemy konkurs na Najpiękniejszy Różaniec wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów przez uczniów naszej szkoły oraz dzieci z przedszkola.

Módlcie się, módlcie się wiele; każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca”

Św. Jan Paweł I


Szczegóły tutaj

Pocztówka dla Papieża...

KONKURS PLASTYCZNY ADRESOWANY DO UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO I POWIATÓW OŚCIENNYCH 

Konkurs plastyczny na przygotowanie

pocztówki dla Papieża

 „Jan Paweł II - Przyjaciel Młodych”

towarzyszący obchodom

Święta Patrona Szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

 im. Jana Pawła II w Boruszowicach

Szczegóły tutaj lub w załączniku poniżejOgólnopolski Konkurs Plastyczny


 Zapraszamy do wzięcia udziału w

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„Aby podobać się Bogu i ludziom - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży”.

Rok 2018 - Rokiem  Świętego Stanisława Kostki

IV edycja ogólnopolskiego  konkursu plastycznego
dla uczniów klas I – III szkół podstawowych

  plakat-konkurs-plastyczny_2018-728x1024. 

INFORMACJE O KONKURSIE

 Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Aby podobać się Bogu i ludziom - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży”. 
Dopuszczalna technika wykonania prac: 

• rysunek, 
• grafika, 
• malarstwo, 
• collage - możliwe do wyeksponowania w ramach oszklonych.  

Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne. 
Format prac: A2, A3. 
Prace nie mogą być grupowe
Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

Prace należy nadesłać w terminie do 15 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: 
Fundacja Odkrywamy Talenty, 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 77; z dopiskiem: „Święty Mikołaj” 
(prosimy nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac).

Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres placówki).
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. (w załączniku do regulaminu oraz do pobrania poniżej).

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. 

• I Nagroda - 2500 PLN,
• II Nagroda – 1500 PLN,
• III Nagroda – 1000 PLN 
• inne nagrody rzeczowe. 

(Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą elektroniczną). 

 

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 8 grudnia o godz. 18:00 w Sali Filharmonii Lubelskiej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.

Uroczystość uświetni koncert symfoniczny musical o Świętym Mikołaju w wykonaniu zespołu międzynarodowej sławy Scholares Minores Pro Musica Antiqua 
i młodzieżowego teatru Panopticum. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w regulaminie (do pobrania poniżej). W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy też do kontaktu mailowego: 
info@odkrywamytalenty.pl

 

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

1. Być jak Św. Mikołaj i Św. Stanisław Kostka w konkretnym codziennym życiu. Przedstaw w jaki sposób dziś można pomagać innym w szkole, w domu, w parafii.

2. „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście Mnie samemu”. (Mt25,40) – rozwiń myśl z Ewangelii plastycznie w dowolnej formie.

3. „Wpatrzeni w postać św. Mikołaja” – w jaki sposób możesz plastycznie przedstawić charyzmat Świętego?

4. „Trzeba więcej podobać się Bogu niż bratu” – rozwiń myśl dowolną techniką plastyczną.

5. Wezwanie do sumiennego wykonywanie obowiązków, czyli do tego co Jezus nazywa „wiernością w rzeczach małych” (por. Mt 25,21) – rozwiń plastycznie tę myśl. 

6. Jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczności? – rozwiń plastycznie tę myśl św. Stanisława w dowolnej formie.

7. „Aby podobać się Bogu i ludziom” – rozwiń plastycznie myśl Św. Stanisława Kostki w dowolnej formie.

 

DO POBRANIA:

• regulamin (pobierz)

• karta zgłoszeniowa (pobierz)

• oświadczenie ustawowego przedstawiciela dziecka (pobierz)

• plakat (pobierz)

 

KONTAKT:

info@odkrywamytalenty.pl

 


ĉ
Ilona Pella-Bok,
23 wrz 2018, 13:11
Comments