Muzeum Śląskie

opublikowane: 31 paź 2018, 11:52 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 31 paź 2018, 12:22 ]
31.10.2018r. uczniowie  klas 5-7 wybrali się wraz z p. M.Nowicką,p I.Pella-Bok i p. E.Jaruszowic do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Mu­zeum mie­ści się  w daw­nej Ko­pal­ni Ka­to­wice i cią­gle się two­rzy. A efekt jest nie­zwy­kły. Mie­li­śmy oka­zję obej­rzeć kil­ka wystaw.
Sale wystawowe umieszczone są całkowicie pod ziemią. Dużą zaletą jest sposób prezentowania przekazywanej wiedzy. Wystawy są interaktywne, a ponadto połączone z zabawami dla uczniów  np. szukanie symboli czy układanki. Zwiedziliśmy wystawę „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” oraz wzięliśmy  udział w ciekawych warsztatach pt. „ABC teatru „ oraz „W teatrze Williama Szekspira”.W przerwie pomiędzy zwiedzaniem wystaw oraz warsztatami mogliśmy usiąść przy dużych multimedialnych stołach, aby zagrać w grę „Gorączka Przemysłu”, czyli śląską wersję popularnej gry Monopoly. 
Zdjęcia pod linkiem : https://photos.app.goo.gl/tPESyEF2ijDY6ujf9
Comments