„Ocalić od zapomnienia – moje spotkania z historią” - innowacja pedagogiczna.

opublikowane: 29 maj 2019, 12:08 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 29 maj 2019, 12:11 ]

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w innowacji pedagogicznej pt. ,,Ocalić od zapomnienia – moje spotkania z historią.” Innowacja była skierowana do uczniów klasy 6, realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych w terminie od lutego do czerwca. 
Projekt ,,Boruszowice i ich mieszkańcy w I połowie XX wieku - Póki nie jest za późno”, miał charakter pracy grupowej. Zostały w nim przedstawione autentyczne wydarzenia, losy postaci, obiekty pamięci z okresu I połowy XX wieku, o których niewielu mieszkańców Boruszowic i powiatu tarnogórskiego pamięta.
Celem niniejszej innowacji było rozwijanie wiedzy i zainteresowań oraz ciekawości historycznej uczniów, rozbudzanie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej na terenie Boruszowic i powiatu tarnogórskiego oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych w powiecie tarnogórskim, a także doskonalenie umiejętności planowania własnej pracy, podziału obowiązków w grupie, wykorzystanie umiejętności informatycznych uczniów do poszerzania wiedzy historycznej.
Autorkami innowacji były panie: Iwona Pilc – nauczyciel historii oraz Elwira Ecler – nauczyciel dziedzictwa kulturowego w regionie, edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz.
Comments