II projekt unijny...

opublikowane: 18 paź 2013, 11:48 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 18 paź 2013, 12:01 ]

PROGRAM POKL 9.1.2 “Czym skorupka za młodu nasiąknie …”

W miesiącu październiku 2013 roku Zespoły Szkół i szkoły działające na terenie Gminy Tworóg przystąpiły do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą “ Czym skorupka za młodu nasiąknie…”Program finansowany jest z Priorytetu IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem programu jest Gmina Tworóg. Program jest realizowany w okresie od 01 listopada 2013 r. do 31 grudnia  2014 r. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych z Boruszowic, Wojski, Tworoga  oraz gimnazjum w Brynku mających problemy lub trudności w nauce oraz dla uczniów uzdolnionych. Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 w wyniku przeprowadzonej rekrutacji przyjęto do programu 120 uczniów. Celem ogólnym projektu jest wyeliminowanie, w możliwie największym stopniu trudności w nauce uczniów z klas I-VI oraz podniesienie efektów kształcenia dzieci ze środowiska wiejskiego. Uczniowie będą mogli skorzystać z wielu ciekawych form, a szkoła pozyska pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.

Kola zainteresowań

Imiona , nazwisko

„Chcemy być lepsi z matematyki” kl. VI – zajęcia wyrównawcze

Katarzyna  Pogodzińska

„Matematyka to lubię”    kl. IV

Katarzyna  Pogodzińska

„Mamy szansę” kl. I- III

 

Dorota Bem

Od 01.05.2014 do 31.12.2014

Elwira Ecler

Od 01.11.2013 do 30.04.2014

„Klub młodych informatyków” Kl. IV - VI

Weronika Zyzik

„Tego jeszcze nie znamy:  IV - VI

Renata Królicka

„Co ci powiem to ci powiem” IV - VI

Katarzyna Lutostańska

„Będziemy mistrzami”  IV - VI

Aleksandra  Paździor

„Przyrodnicy to my”  IV - VI

Aleksandra  Paździor

“Five o’clock” kl. V

Justyna Strzelecka- Kańtoch

„Zabawa z niemieckim” kl. II- III

Ilona  Pella- Bok
Comments