Realizujemy kolejny projekt unijny..

opublikowane: 9 paź 2014, 11:20 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 9 paź 2014, 13:48 ]
Projekt Unijny : "Eureka ja to wiem"

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel projektu:

 • Dążenie do wyrównywania różnic pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi pod względem dostepności do edukacji
 • Wzrost dostępności do zajęć pozalekcyjnych i pozaprogramowych na terenie Gminy Tworóg

CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ

Zajęcia lekcyjne będą realizowane w okresie od 8.09. 2014 roku do czerwca 2015 roku – w zależności od rodzaju zajęć.

Celem projektu jest zapewnienie wszystkim (min. 100) uczennicom i uczniom naszej szkoły udziału w bezpłatnej bogatej ofercie zajęć edukacyjno – wychowawczych, stymulujących wszechstronny rozwój oraz wyrównujących szanse edukacyjne.

Ponadto w ramach projektu szkoła zakupi:

-pomoce dydaktyczne, materiały eksploatacyjne i pomoce biurowe niezbędne do realizacji projektu, piłki, mapy, gry na zajęcia historyczne, stroje do przedstawień teatralnych, książki  do zajęć języka polskiego i matematyki w kl. IV – V, językowe pomoce multimedialne, sprzęt korekcyjny.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Pracują w małych grupach, co zwiększa efektywność przyswajania nowych wiadomości. Stosowane metody doskonalą  spostrzegawczość, przyczyniają się do rozwijania twórczego myślenia, uczą dokładności i wytrwałości. Podczas spotkań w ciekawy i atrakcyjny  sposób utrwalają i rozwijają swoje zainteresowania.

Cieszymy się ogromnie, że jako mała placówka oświatowa mamy do zaoferowania uczniom tak dużą ofertę zajęć. Jest to motywacja do dalszej pracy i zarazem powód do dumy.

 


Projekt „Eureka ja to wiem ” – program Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boruszowicach Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II jest  skierowany do  uczennic i uczniów naszej szkoły.

Przewiduje on realizację bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno –  wyrównawczych skierowanych do uczniów klas I – VI.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

 

Zadanie 1. Koła zainteresowań

 • zajęcia koła j. polskiego  kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła sportowego  kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła tanecznego  kl IV-VI-  gr. I  - 45 godz st.,
 • zajęcia koła historycznego  kl IV-VI-  gr. I  - 45 godz st.,
 • zajęcia koła matematycznego  kl I-III-  gr. I  - 30 godz st. + 7 eL,
 • zajęcia koła edukacji regionalnej „ W izbie i kuchni naszej  Prababci”  kl I-III-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła  edukacji regionalnej – „Jak drzewiej na Śląsku bywało?” kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st. + 10 eL,
 • zajęcia koła przyrodniczego z elem. j. angielskiego  kl IV-VI-  gr. I  -25 godz st. + 5eL; 
 • zajęcia koła przyrodniczego z elem. j. angielskiego  kl IV-VI-  gr. II  -25 godz st. + 5eL  ,
 • zajęcia koła taneczno – teatralnego kl I-III-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła artystyczno - plastycznego  kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła j. niemieckiego  kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła j. niemieckiego  kl I-III-  gr. I  - 30 godz st.,

 

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze

 • zajęcia wyrównawcze z  j. polskiego „ Uczę się z Plastusiem”  kl I-III-  gr. I  - 30 godz st. + 10eL,
 • zajęcia wyrównawcze z  j. polskiego „ Przygoda z językiem polskim”  kl IV-VI-  gr. I  - 40 godz st.,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki „ Będę odnosił sukcesy z matematyki”  kl IV-VI-  gr. I  - 35godz st. + 5eL,

 

Zadanie 3.  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne- logopedyczne kl I- VI-  gr. I  - 15 godz st. + 5eL,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl I-III-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl I-III-  gr. II  - 30 godz st.,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl IV-VI-  gr. II  - 30 godz st.,

 


Comments