Wycieczka

opublikowane: 13 kwi 2017, 07:40 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 15 kwi 2017, 08:23 ] 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Projekt

„Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Od 1 września 2016  r.  w  ZSP w Boruszowicach SP im. Jana Pawła II realizowany jest projekt „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.        

W ramach projektu 48 uczniów i 3 opiekunów z naszej szkoły wyjedzie na 2-dniową wycieczkę do Warszawy – Centrum Nauki Kopernik . Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2017r.

Wyjazd przewidziany jest w dniach 24-25 maja 2017r 

I dzień – warsztaty robotyczne

II dzień – zwiedzanie 450 eksponatów w 6 tematycznych galeriach:” Świat Ruchu”,  „ Człowiek i Środowisko”, „ Strefa Świata” , „ Korzenie Cywilizacji”, „Bzzz!” , „ Regeneracja”, „Park Odkrywców i Teatr Robotyczny”.

Koszt wyjazdu: 13 138,00 zł

 Głównym celem wycieczki jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania naukami ścisłymi i humanistycznymi, a co za tym idzie podwyższenie kompetencji kluczowych w zakresie pracy w grupie, kreatywnego myślenia, samodzielności i komunikacyjność poprzez udział w wyjeździe edukacyjnym.

            Każdy z uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie otrzyma zaświadczenie ukończenia zajęć oraz wykona prezentację z wyjazdu.

 Wszystkie koszty związane z  udziałem w projekcie są współfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

 Ċ
Ilona Pella-Bok,
13 kwi 2017, 07:53
Comments