Projekt unijny...

opublikowane: 23 wrz 2013, 11:00 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 1 paź 2013, 11:24 ]

W naszej szkole realizowany jest projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. We wrześniu 2013 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole pierwsze zajęcia w projekcie. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty przez gminę Tworóg. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni. Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawuje Dyrektor Szkoły mgr Danuta Wiśniowska. 

Członkowie zespołu realizującego projekt:

  • mgr Katarzyna Pogodzińska - zajęcia socjoterapeutyczne,
  • mgr Dorota Bem - zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,
  • mgr Aleksandra Paździor - zajęcia korekcyjne.

Comments