Przypominamy- termin oddania prac do jutra...

opublikowane: 19 lut 2014, 08:11 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 19 lut 2014, 08:12 ]

Regulamin konkursu papieskiego

Szukałeś nas – Jesteśmy”

Ucznuiowie naszej szkoły biorą udział w IX edycji konkursu papieskiego Jan Paweł II, Papież dialogu - „Dialog drogą do pokoju”, organizowanego przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, pod patronatem Księdza Biskupa Gerarda Kusza i Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Cele Konkursu:

 • Przybliżenie uczniom nauczania błogosławionego Jana Pawła II

 • Kształtowanie w uczniach postawy dialogu i pokoju

 • Kształtowanie postaw chrześcijańskich we własnym środowisku

 

Zasady konkursu:

Kategoria: Literacka

Uczniowie układają modlitwę prośby o życie w pokoju i dialogu za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II .

Literatura obowiązująca: „Oby spłynął pokój i przeniknął nasze serca” – przemówienie Jana Pawła II na rozpoczęcie Światowego Dnia Modlitwy o Pokój (Asyż 1986r.).

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.

Zgłoszona praca nie powinna przekroczyć jednej strony A4 (czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami 1,5; marginesy 2,5 cm.)

Prace należy złożyć u nauczyciela religii do 20.02.2014 roku.

Ocenie podlegać będzie:

 • Zgodność z założeniami konkursu

 • Oryginalność ujęcia tematu

 • Samodzielność wykonanej pracy

 • Poprawność językowa

 

Kategoria: Praca Plastyczna

Prace plastyczna na temat: Jan Paweł II – Papież dialogu.

Technika pracy dowolna (kolaż, rysunek, malarstwo, itp.)

Wykluczone są prace przestrzenne i wykonane komputerowo (np. prezentacje)

Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I-III oraz IV-VI

Format pracy: A3

Uczniowie wykonują prace plastyczne zgodnie z podanym tematem. Zaleca się, by uczestnicy w swych pracach odnosili się do celów konkursu.

Prace należy złożyć u nauczycieli religii do 20.02.2014 roku.

Ocenie przez komisję podlegać będzie:

 • Zgodność z założeniami konkursu

 • Oryginalność ujęcia tematu

 • Atrakcyjność i pomysłowość

 • Walory artystyczne

 • Samodzielność wykonania pracy
Comments