Rada Rodziców informuje...

opublikowane: 13 mar 2014, 10:39 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 13 mar 2014, 10:44 ]

WPŁAT NA CELE STATUTOWE RADY RODZICÓW MOŻNA DOKONAĆ:


1. Bezgotówkowo, poprzez przelew bankowy na konto Rady Rodziców

            Bank Spółdzielczy w Tworogu

nr konta: 42 8466 0002 0000 3942 2000 0001


2. Gotówkowo, przekazując opisaną kopertę skarbnikowi klasy.

 


Rada Rodziców zachęca wszystkich członków społeczności szkoły do finansowego wsparcia pomysłu upamiętnienia kanonizacji Jana Pawła II poprzez wykonanie i montażu tablicy na zewnątrz budynku szkoły z przywołaniem naszego patrona.


Wpłat można dokonać (tak samo jak wpłat na cele statutowe Rady Rodziców):

1. Bezgotówkowo, poprzez przelew bankowy na konto Rady Rodziców

            Bank Spółdzielczy w Tworogu, 

nr konta: 42 8466 0002 0000 3942 2000 0001

2. Gotówkowo, przekazując opisaną kopertę skarbnikowi klasy.

Uwaga: Wpłaty naleźy opatrzyć dopiskiem TABLICA.


 Zapraszamy do zapoznania z dokumentami poniżej.
Ċ
Ilona Pella-Bok,
13 mar 2014, 10:39
Ċ
Ilona Pella-Bok,
13 mar 2014, 10:40
Comments