Szkolna Liga Szachowa

opublikowane: 31 mar 2015, 09:51 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 31 mar 2015, 09:54 ]
W Szkole Pod­sta­wo­wej nr 13 w Strzyb­nicy w dniu 19 marca br odbył się drugi tur­niej VIII edy­cji Sza­cho­wej Ligi Szkol­nej Szkół Powiatu Tar­no­gór­skiego.
Tur­niej prze­bie­gał bar­dzo spraw­nie w czym zasługa orga­ni­za­to­rów i opie­ku­nów poszcze­gól­nych grup. Naj­lep­szy wynik z naszej szkoły uzyskał  Karo­l Luto­stań­ski 4 pkt, kolejne miej­sce zajął Denis Jarzą­bek.

Wśród dziew­cząt naj­lep­sza była  Tatiana Wci­sło.

Dru­ży­nowo w tym dniu naj­lep­sza była nasza dru­żyna z Boru­szo­wic, przed dru­żyną ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9 i gospo­da­rzami Szkołą Pod­sta­wowa nr 13. 

Wyniki dru­ży­nowe VIII edy­cji 2014 po dwóch tur­nie­jach przed­sta­wiają się nastę­pu­jąco:


Szkoła Pod­sta­wowa Boru­szo­wiec (SP– BOR) — 27 ½ pkt
Szkoła Pod­sta­wowa nr 9 Tarn-Góry (SP-9 TG ) — 27 pkt
Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 Strzyb­nica (SP-13 TG ) – 23 ½ pkt
Zespół Szkół Pod­sta­wo­wych Nakło Śląskie (ZSP-NAK) — 18 ½ pkt
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 Radzion­ków (SP-2 RADZ) — 15 ½ pkt
Zespół Szkół Mie­dary (ZSP MIED) – 9 ½ pkt
Zespół Szkół Podst-Gimn. Radzionków(ZSPG-RAD) — 6 ½ pkt

Gratulacje dla naszych graczy.

Więcej informacji pod linkiem:http://pionkiradzionkow.szachorum.pl/szkolna-liga-szachowa-zagrala-w-strzybnicy/#more-243

Kolejny tur­niej fina­łowy odbędzie się 14 maja 2015 w TCK Tar­now­skie Góry 

Comments