Zapisy

opublikowane: 22 sie 2014, 09:24 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 22 sie 2014, 09:36 ]

Ogłaszamy nabór

na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu:

 „Eureka ja to wiem”,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet  IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

  
W roku szkolnym 2014/2015  dla uczniów przewidziana jest następująca oferta zajęć pozalekcyjnych:

  1. zajęcia wyrównawcze z zakresu: Język polski kl. I-III; język polski kl. IV- VI; Matematyka kl IV-VI
  2. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z zakresu: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - logopedyczne; gimnastyka korekcyjna kl. I-III; gimnastyka korekcyjna kl. IV-VI
  3. koła zainteresowań : języka polskiego,  zajęcia sportowe, zajęcia koła tanecznego, historyczne,matematyczne, edukacja regionalna „ W izbie i kuchni naszej Prababci”, edukacja regionalna „Jak drzewiej na Śląsku bywało”, przyrodnicze z elem. J. angielskiego, taneczno – teatralne, artystyczno – plastyczne, języka niemieckiego kl IV-VI, języka niemieckiego klasy I - III.
Na stronie do pobrania jest deklaracja udziału w/w zajęciach.ĉ
Ilona Pella-Bok,
22 sie 2014, 09:25
ĉ
Ilona Pella-Bok,
22 sie 2014, 09:25
Comments