"Zatopiony skarb"

opublikowane: 15 maj 2014, 09:35 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 15 maj 2014, 09:42 ]

15 maja 2014 r. w naszej szkole gościł pan Dawid Sikorski z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy. Warsztaty prowadzone przez pana Dawida miały charakter profilaktyczny pod tytułem „Zatopiony skarb”. Spotkanie prowadzone z klasami IV-VI dotyczyły przeciwdziałania agresji i przemocy.

Podstawowym celem zajęć było uświadomienie uczniom przyczyn i skutków zachowań przemocowych i agresywnych poprzez kształtowanie umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w sytuacji przemocy oraz nauka radzenia sobie w społecznie groźnych sytuacjach.

Panu Sikorskiemu zależało, aby każdy uczeń po skończonych warsztatach, potrafił scharakteryzować przyczyny i skutki zachowań przemocowych i agresywnych, aby znał sposoby zmiany tych zachowań, rozumiał konieczność przeciwdziałania im, odróżniał złość od agresji, potrafił komunikować się i współpracować z grupą rówieśniczą.
Comments