Start‎ > ‎

Osiągnięcia uczniów


Konkursy Religijne

opublikowane: 13 lis 2016, 09:27 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 13 lis 2016, 09:28 ]

Konkursy religijne 2016/17

31.11.2016 r. został rozstrzygnięty konkurs pt.: „RÓŻANIEC DLA MATKI BOŻEJ”

W konkursie wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły dziękujemy za każdy pięknie wykonany różaniec.  W kategorii kl. I-III uczniowie zajęli następujące miejsca:

 miejsce  I  - Julia Kucznik kl. II

miejsce II  - Milena Gawlik kl. I

miejsce III – Kinga Kijowska kl. III b

 w kategorii kl. IV- VI uczniowie zajęli następujące miejsca:

miejsce I   - Kajetan Nocoń kl. IV

miejsce II  - Jakub Razik kl. IV

miejsce III – Natalia Żyłka kl. VI


Dnia 20 października 2016r. w naszej szkole odbył się szkolne eliminacje XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 „ Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16). Uczniowie sprawdzali swoje poznanie Ewangelii według św. Mateusza.

Do etapu rejonowego przeszli następujący uczniowie:

Tomasz Lutostański kl. V

Paulina Dworaczek kl. VI

Sara Szumiał kl. V
Gratulacje!

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

opublikowane: 15 paź 2016, 06:53 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 15 paź 2016, 06:56 ]

SPORT

29 września 2016r. w SP 16 w TG odbył się już V Turniej Piłki Nożnej Pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Tarnowskie Góry. Celem Turnieju jest popularyzacja aktywności sportowej, ruchowej wśród najmłodszych uczniów. Impreza ma charakter rywalizacji sportowej i jest skierowana do klas młodszych lokalnych, małych szkół. Turniej jest organizowany w ramach Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". W turnieju brały udział reprezentacje klas trzecich tarnogórskich szkół z Rept i Sowic oraz nasza szkoła. Zdobyliśmy II miejsce. Gratulacje.

Źródło: ZSP nr 2 w Tarnowskich Górach


Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/16:

opublikowane: 29 gru 2015, 05:36 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 11 lut 2016, 11:22 ]

Adam Gruszka  zdobył I miejsce XVI Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych i Gimnazjów, który odbył się w Gimnazjum w Brynku w dniu 10.02.2016 r. 


Dnia 20.11.2015 r. uczniowie klas II i III wyjechali na zawody sportowe- Turniej Gier i Zabaw do Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej. Było to dla nich wielkie przeżycie, ponieważ dla większości z nich były to pierwsze zawody szkolne.Nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę, dzielnie walczyli i dlatego ostatecznie zajęli w tym turnieju II miejsce. 


 W dniu 09.10.2015r. nasi uczniowie wzięli udział w gminnych i powiatowych zawodach - Sztafetowe Biegi Przełajowe.  W kategorii dziewcząt naszą szkołę reprezentowały: A. Wolnik, M. Hofman, M. Brol, P. Dworaczek, E. Sałapata, J. Włodarczyk, M. Korkus. Zajęły one I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie. 

Natomiast nasi reprezentanci w kategorii chłopców to: M. Zyzik, R. Gołkowski, K. Lutostański, M.Szwinge, T. Sławatecki, J. Razik. Zajęli oni II miejsce w gminie i VI w powiecie


19.11.2015 r. w Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim w drodze eliminacji rejonowych do ścisłego finału XXI Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych, który odbędzie się 31 marca 2016 r. w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach zakwalifikowali się nasi uczniowie Mateusz Zyzik z kl. VI, oraz Ryszard Gołkowski z kl.VI . Finalistom gratulujemy i życzymy dalszego, owocnego studium ewangelii wg. św. Łukasza!!!  Natomiast Ariana Nocoń otrzymała wyróżnienie za bardzo dobre przygotowanie się do etapu rejonowego. 

 


W Szkole Pod­sta­wo­wej nr 2, im Jana Pawła II w Radzion­ko­wie odbyła inau­gu­ra­cja IX edy­cji Sza­cho­wej Ligi Szkol­nej Szkół Powiatu Tar­no­gór­skiego. Orga­ni­za­to­rem całej edy­cji są: UM Tar­now­skie Góry, UM Radzion­ków, Sta­ro­stwo Tar­no­gór­skie, Klub Sza­chowy Strzyb­ni­czanka, PIONEK Radzion­ków, Cen­trum Kul­tury Karo­linka, MOSiR Radzion­ków, Tar­no­gór­skie Cen­trum Kul­tury.Do pierw­szego tur­nieju zgło­siło się 36 uczniów z 6 szkół .

Naj­lep­szy wynik wygry­wa­jąc wszyst­kie par­tie uzy­skał Karol Luto­stań­ski 5 pkt, kolejne miej­sca zajęli: Paweł Chmiel,Jakub Kło­sek, Denis Jarzą­bek po 4 pkt.


 Dnia 5 października 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach po raz czwarty odbył się Turniej Piłki Nożnej. Turniej jest organizowany dla uczniów klas młodszych sąsiadujących z Pniowcem małych szkół, gdzie ciężko jest wybrać uczniów do drużyny. W Turnieju wzięli udział uczniowie i uczennice  z Sowic, Boruszowic oraz Pniowca. Turniej ten dostarczył uczestnikom i kibicom wiele niezapomnianych emocji sportowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:Marek BrylskiKajetan Nocoń, Tomasz Sławatecki ,Jakub Cieślik, Jakub Razik i Tobiasz Tyrtania.Gratulujemy II miejsca!


 Konkurs plastyczno-językowego "Najpiękniejszy Kalendarz Adwentowy":

I miejsce- Oliver Kucznik

II miejsce- Anastazja Sukienik

III miejsce- Katarzyna Gatys i Natalia Żyłka

Wyróżnienia:

Jagoda i Jędrzej Pawliczek,

Małgorzata, Tomasz i Karol Lutostańscy

Viktoria Szymańska,

Oliwia Kaczmarczyk,

Agata Wolnik.


10 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył się międzygminny świąteczny konkurs językowy pod tytułem: "Adwentowe symbole". Należało wykazać się znajomością słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem w języku angielskim, niemieckim i w gwarze śląskiej.  Magdalena Joanna Brol, Jakub Kłosek i Mateusz Zyzik  zdobyli II miejsce. 


24 listopada 2015 roku odbył się już IV Międzygminny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej w naszej szkole, który odbył się pod hasłem „Zaczarowana piosenka”.  

Swój udział w imprezie zgłosiło aż 65 wykonawców  z  8 szkół : Szkoła Podstawowa w Tworogu, ZSP w Wojsce, ZSP w Potępie, SP nr 13 w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół w Krupskim Młynie, ZSP w Miedarach, SP nr 16-Pniowiec i ZSP w Boruszowicach.

Jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach:

klasy młodsze I -III

III.  miejsce      Małgorzata Lutostańska- ZSP Boruszowice

klasy starsze IV-VI


II.miejsce     Julia Turek- ZSP Boruszowice 

III. mijsce   Agata Wolnik, Ariana Nocoń i Monika Knoppik- ZSP Boruszowice 

Nagroda specjalna Jury-dla Adama Gruszka ZSP Boruszowice. Uczniowie naszej szkoły zdobyli wyróżnienia w konkursie plastycznym na 

"Najpiękniejsza Kartkę Bożonarodzeniową" organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu.( grudzień 2015)

Bartosz Tyrtania
Martyna Paruzel
Monika Małek 
Wiktoria Miś
Julia Kucznik
Jędrzej Hellwig
Jakub Cieślik
Kamila Dworaczek
Marta Napiórkowska 
Julia Mazurek
Elisa Świętek

 12.01.2016 r. nasi uczniowie zostali zaproszeni na oficjalne podsumowanie konkursu organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody w Tarnowskich Górach. Konkurs przebiegł pod hasłem: " Wizerunek rodzimego ptaka-najpiękniejszą ozdobą świątecznej choinki". 

Wzięło w nim udział wielu uczniów z klas I-VI i startowali oni w dwóch kategoriach. 
W pierwszej z nich III miejsce zajęły Elżbieta Gołkowska oraz Tatiana Wcisło, natomiast w kategorii drugiej czyli klas najstarszych wyróżnienia otrzymali Natalia Żyłka oraz Ryszard Gołkowski

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/2015:

opublikowane: 24 mar 2015, 10:35 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 9 cze 2015, 09:15 ]

Dnia 19 marca odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2015. Uczestniczyło w nim aż 28 uczniów z klas II - VI.  Najlepsi w naszej szkoły to:

 • Karol Lutostański- 9 miejsce w powiecie- wyróżnienie
 • Tomasz Lutostański- 2 miejsce w powiecie- bardzo dobry wynik
 • Paweł Chmiel- 4 miejsce w powiecie - wyróżnienie
 • Jakub Cieślik- 13 miejsce w powiecie
 • Elżbieta Gołkowska- 30 miejsce w powiecie
 • Ryszard Gołkowski- 25 miejsce w powiecie
 • Jacek Kańtoch- 27 miejsce w powiecie
 • Sara Szumiał- 31 miejsce w powiecie
 • Mateusz Zyzik- 33 miejsce w powiecie
 • Tatiana Wcisło- 33 miejsce w powiecie                                                         

Konkurs literacki  przeprowadzony  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 22 kwietnia 2015 roku.Uczniowie w ciągu dwóch godzin napisali opowiadanie twórcze na temat "Opowieści z ławki szkolnej".
Werdyktem komisji przyznano II miejsce naszej uczennicy Ninie Kiepura oraz Nagrodę Księdza proboszcza parafii w Pniowcu- Nikoli Włodarczyk.  Gratulujemy!Zioła i sztuka zielarska była głównym motywem Powiatowego Przeglądu Filmów Ekologicznych org. przez Szkołę Podstawową w Tworogu. Przegląd trwał 2 dni. W konkursie na zebranie największej ilości ziół i roślin leczniczych drużyna z Boruszowic zajęła I miejsce w składzie:

Jakub Kłosek, Julia Mundzik, Aleksander Wcisło i Sara Szumiał.  konkursie na wiersz poświęcony ziołom lub innym darom lasu, łąki -Ariana Nocoń zdobyła II miejsce, Julia Mundzik zdobyła wyróżnienie w kategorii praca plastyczna „Projekt karty zielnikowej” , Elisa Świętek zdobyła III miejsce w konkursie plastycznym ,,Wiosna na łące '' a Tatiana Wcisło zdobyła wyróżnienie.(konkursy towarzyszące XIII Powiatowemu Przeglądowi Filmów Ekologicznych - kwiecień -maj 2015).


 W Tar­no­gór­skim Cen­trum Kul­tury w dniu 14 maja 2015 r. odbył się fina­łowy tur­niej VIII edy­cji Sza­cho­wej Ligi Szkol­nej Szkół Powiatu Tar­no­gór­skiego .Orga­ni­za­to­rem całej edy­cji byli:UM Tar­now­skie Góry, UM Radzion­ków, Sta­ro­stwo Tar­no­gór­skie, Klub Sza­chowy Strzyb­ni­czanka, Cen­trum Kul­tury Karo­linka, MOSIR Radzion­ków, TCK Tar­now­skie Góry . W trze­cim tur­nieju zagrało 28 uczniów z 7 szkół . Cały cykl skła­dał się z 3 tur­nie­jów po 5 rund z cza­sem gry 15 minut na każ­dego zawod­nika. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej liczyły się wynik 3 chłop­ców i 1 dziew­czynki.

Tur­niej prze­bie­gał bar­dzo spraw­nie w czym zasługa orga­ni­za­to­rów i opie­ku­nów poszcze­gól­nych grup. Naj­lep­szy wynik  z naszej szkoły uzy­skal  Paweł Chmiel po 4 pkt , kolejne miej­sca zajęli : Karol Luto­stań­ski i Jakub Kło­sek.
Puchary za tur­niej dru­ży­nowy uzy­skały
I miej­sce SP nr 9 z Tar­now­skich Gór ;
II miej­sce SP Boru­szo­wice
III miej­sce SP-13 Strzyb­nica.

Indy­wi­du­al­nie w gru­pie chłop­ców naj­lepsi byli:
III miejsce: Luto­stań­ski Karol 
IV miejsce:  Paweł Chmiel 
VI miejsce: Jakub Kło­sek 
W gru­pie dziew­cząt 
IV miejsce Tatiana Wci­sło 13 maja 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się  II etap Powiatowego Konkursu Literackiego poświęconego twórczości Doroty Terakowskiej. Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Szkołę Podstawową w Tworogu w ramach Tygodnia Bibliotek. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością biografii pisarki oraz wiedzą na temat książki „Tam gdzie spadają anioły”. W kategorii szkoły podstawowe: III miejsce zdobył - Dawid JaksaWyróżnienia otrzymali:  Karol Lutostański i Julia Mundzik.Elżbieta Gołkowska zajęła I miejsce, a Ariana Nocoń i Ryszard Gołkowski III miejsce w XXVIII edycji Konkursu "Mój las" na szczeblu regionalnym. Wielkie gratulacje dla zwycięzców! ( 2015r) Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  XVI Konkursie Matematycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kaletach. Uczeń klasy V- Karol Lutostański zajął 8 miejsce. 


 22 marca 2015r. nasi uczniowie brali udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym " Inspirowane strojem śląskim.....", który odbył się w ZSP w Wojsce. 

W kategorii klasy I-III SP I miejsce zdobyli: 

 • Marcel Szwinge oraz Milena Szwinge , a wyróżnienie otrzymała Weronika Szwinge. 

 W Szkole Pod­sta­wo­wej nr 13 w Strzyb­nicy w dniu 19 marca br odbył się drugi tur­niej VIII edy­cji Sza­cho­wej Ligi Szkol­nej Szkół Powiatu Tar­no­gór­skiego.

Tur­niej prze­bie­gał bar­dzo spraw­nie w czym zasługa orga­ni­za­to­rów i opie­ku­nów poszcze­gól­nych grup. Naj­lep­szy wynik z naszej szkoły uzyskał  Karo­l Luto­stań­ski 4 pkt, kolejne miej­sce zajął Denis Jarzą­bek. Wśród dziew­cząt naj­lep­sza była  Tatiana Wci­sło.Dru­ży­nowo w tym dniu naj­lep­sza była nasza dru­żyna z Boru­szo­wic, przed dru­żyną ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9 i gospo­da­rzami Szkołą Pod­sta­wowa nr 13. 

 


Dnia 10.03.2015 r. nasza szkoła była organizatorem Gminnych Zawodów Sportowych, tym razem w grze drużynowej-minisiatkówce w kategorii chłopców i dziewcząt.

Nasi reprezentanci to: J. Pasieka, J. Mundzik, N. Włodarczyk, M. Pradler, J.Pawliczek, J.Turek, K. Świętek, A. Wolnik, P. Sławatecka oraz M. Spilok, A. Wcisło, K. Breguła, J. Kłosek, D.Gowik, M. Kurek, D.Opara, R. Gołkowski, O. Brol. Oba nasze zespoły po ambitnej walce zajęły II miejsca. 


Uczeń klasy III - Adam Gruszka zdobył II miejsce w XV Jubileuszowym Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Brynku. 


Nasze uczennice Julia Turek i Monika Knoppik zajęły II miejsce, a Agata Wolnik- III miejsce w II Międzygminnym Konkursie Piosenki Świątecznej w języku niemieckim


W ostatnim tygodniu nasi uczniowie uczestniczyli w kilku"Mikołajkowych turniejach".

W poniedziałek i wtorek odbyły się już po raz czwarty szkolne turnieje z okazji Dnia Św. Mikołaja. W poniedziałek był toturniej minipiłki nożnej, a we wtorek minipiłki siatkowej. Uczniowie klas IV-VI sami podzielili się na 6 drużyn 5-cio osobowych i rozgrywali mecze w 2 wylosowanych grupach, systemem pucharowym czyli zwycięzcy z pierwszej i drugiej grupy grali o zajęcie I miejsca. Uczniowie  wybrali dla swych drużyn nazwy tj.: Ladys, FCB, Limonki, Real Madryt, Jack Nielot, Złote Wilki.

W Turnieju Minipiłki Nożnej wygrała  drużyna Jack Nielot, a wyróżnienia zdobyli : "Najlepszy zawodnik"- Jakub Kłosek, a "Najlepszy bramkarz"- Kamil Breguła.

W Turnieju Minipiłki Siatkowej wygrała natomiast drużyna Ladys.

Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami, jak również drobnymi upominkami, które szkoła otrzymała od zaprzyjaźnionego sponsora.


Natomiast 12.12. 2014r. uczniowie naszej szkoły wyjechali do Szkoły Podstawowej nr  3 w Rudzie Śląskiej na "Mikołajkowy Turniej Minipiłki Siatkowej". Mieli tam okazję zmierzyć się z uczniami innych szkół, zintegrować, ale również uświadomić sobie braki i zmobilizować do dalszej pracy. Mecze rozgrywane były w dwóch kategoriach: chłopców i dziewcząt, ale do końcowego wyniku liczyła się  suma punktów obu kategorii.

Dziewczynki w składzie: J. Pasieka, N. Włodarczyk, M. Pradler, J. Mundzik zajęły I miejsce, natomiast chłopcy w składzie: M.Spilok, J. Kańtoch, J. Kłosek, M. Jura, K. Breguła, zajęli  III miejsce. Suma punktów w końcowej klasyfikacji dała naszej szkole  II miejsce.


20 listopada 2014 roku odbył się w naszej szkole już III Międzygminny Konkurs Piosenki NiemieckojęzycznejJury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach:

I-III

I Miejsce: Zespół w składzie: Natalia Neumann, Emilia Pogrzeba, Agnieszka Skrabania, Magda Szkolik i Marta Świerk (ZSP w Wojsce)

II Miejsce: duet w składzie: Emila Wojakowska i Aleksandra Hanysek (SP 13 TG)

III Miejsce: zespół w składzie: Monika Wójcik, Emila Jaksik, Kamila Krywoszłyków, Julia Rabczyńska, Kinga Gruner ( SP w Tworogu) i Małgorzata Lutostańska i Kacper Skowroński (ZSP w Boruszowicach)

Wyróżnienia: Erik Haida SP 13 TG, oraz zespół „Ramba Zamba” ZSP Boruszowice (Katarzyna Gatys, Małgorzata Breguła ,Tatiana Wcisło, Weronika Spilok, Emilia Sałapata i Tomasz Lutostański).

IV-VI

I Miejsce: Weronika Macha (ZSP w Miedarach) i zespół „Kowboje” w składzie:Paulina Sławatecka, Julia Turek, Agata Wolnik, Sara Szumiał, Magalena Brol (ZSP w Boruszowicach)

II Miejsce: Julia Turek (ZSP w Boruszowicach)

III Miejsce: Nina Kiepura (ZSP w Boruszowicach)

Wyróżnienia: A) Jagoda Pawliczek i Monika Knoppik ZSP Boruszowice

B)Zespół z ZS Krupski Młyn: Karolina Jakubowska, Daria Bartylak, Wiktoria Nowak i Julia Huczko

C) Zespół z SP 16 TG: Małgorzata Sobel, Julia Kirsz, Julia Mazur i Sonia Klica.

D)Piraci z ZSP Boruszowice: Julia Włodarczyk, Viktoria Szymańska, Maja Korkus i Paulina Dworaczek


Uczeń naszej szkoły-Adam Gruszka z klasy trzeciej zajął I miejsce w Rodzinnym  Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym w kategorii Lampion z okazji Dnia Świętego Marcina w Potępie.

Oliver Kucznik również z klasy trzeciej zajął miejsce III, a Katarzyna Gatys otrzymała wyróżnienie.Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  


W dniu 23.10.2014 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap- Diecezjalnego Konkursu Wiedzy BiblijnejDo następnego etapu- rejonowego, zakwalifikowało się troje przedstawicieli naszej szkoły:

 • Ariana Nocoń kl. V
 • Klara Świętek kl.V
 • Ryszard Gołkowski kl.V

W Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie 16 października2014r. odbył się pierwszy turniej VII edycji Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego. Do pierwszego turnieju zgłosiło się 33 uczniów z 7 szkół. Cykl będzie się składał z 3 turniejów po 5 rund.

Wyniki drużynowe VII edycji 2014 po pierwszym turnieju przedstawiają się następująco:

1.     Szkoła Podstawowa nr. 9 Tarn. - Góry - 14.5 pkt

2.     Szkoła Podstawowa Boruszowiec  -13,5 pkt

3.     Szkoła Podstawowa nr.13 Strzybnica  - 13  pkt

4.     Zespół Szkół Podstawowych Nakło Śląskie  -8,5 pkt

5.     Szkoła Podstawowa nr.2 Radzionków  - 8 pkt

6.     Zespół Szkół Miedary   -4,5 pkt

7.     Zespół Szkół  Podst. Gmin. Radzionków   -3 pkt

Indywidualnie w grupie chłopców:

 • 3 miejsce         Lutostański Karol        - 4 pkt
 • 4 miejsce         Chmiel Paweł               - 4 pkt
 • 5 miejsce        Jarząbek Denis              3,5 pkt

 W grupie dziewcząt:

 •  5 miejsce      Tatiana Wcisło    - 2pkt                          
 W tym roku szkolnym nasi  uczniowie mają już za sobą udział w następujących zawodach sportowych
   1.Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców, które odbyły się w SP w Tworogu. W tych zawodach naszą szkołę reprezentowali: J. Pasieka, A. Wolnik, M. Knoppik, P. Dworaczek, M. Brol, O. Kaczmarczyk oraz M. Zyzik. R. Gołkowski, D. Gowik, O. Brol, J. Kańtoch, K. Breguła, K. Lutostański . Obie drużyny zajęły w tych zawodach III miejsce
 2. Gminne Zawody Minipiłki nożnej  chłopców i dziewcząt, które odbyły się w ZSP w Wojsce. W tych zawodach naszą szkołę reprezentowali: J. Pasieka, A. Wolnik, M. Knoppik, M. Brol, N. Włodarczyk, J. Mundzik oraz  J. Kańtoch, K. Breguła, M. Spilok, D. Opara, M. Jura, M. Kurek, J. Kłosek . Drużyna chłopców  w tych zawodach zajęła III miejsce, natomiast drużyna dziewcząt II miejsce.

1.1Uczniowie naszej szkoły -chłopcy z klasy pierwszej i trzeciej reprezentowali naszą szkołę w Międzygminnym Turnieju Piłki Nożnej,który odbył się w ZSP nr 2 w Tarnowskich Górach.  Zajęliśmy IV miejsce.

 


ROK SZKOLNY 2014/2015

opublikowane: 24 mar 2015, 10:28 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 24 mar 2015, 10:28 ]j.niemiecki

opublikowane: 16 cze 2014, 11:57 przez Ilona Pella-Bok

Miło nam poinformować, że nasze uczennice Julia Duch kl. 6 iAgata Wolnik kl. 4 otrzymały wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "Panda 2014".
Agata Wolnik - 7 miejsce, a Julia Duch -9 miejsce w Polsce.
Wielkie gratulacje !!!

J.polski

opublikowane: 16 cze 2014, 11:26 przez Ilona Pella-Bok

W dniu 15.05.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Międzyszkolny Konkurs Literacki poświęcony twórczości Krystyny Siesickiej. Organizatorem spotkania byli nauczyciele SP w Tworogu 
i GOK w Tworogu. W konkursie brały udział: SP z Boruszowic, SP z Tworoga, Gimnazjum z Krupskiego Młyna i Gimnazjum z Brynka, a tematem przewodnim była biografia K. Siesickiej i książka „Jezioro osobliwości”. W kategorii szkoła podstawowa uczniowie naszej szkołyzdobyli następujące miejsca:

 • I miejsce: Nikola Włodarczyk
 • II miejsce: Tomasz Kandzia
 • III miejsce: Julia Mundzik
 • Wyróżnienie: Justyna Pasieka                                                                   Gratulacje!!!!!

Szachy

opublikowane: 16 cze 2014, 11:26 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 23 wrz 2014, 09:10 ]

W Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie 14 marca 2014 r. odbył I turniej Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego. Do pierwszego turnieju zgłosiło się 34 uczniów z 6 szkół.  Nasza szkoła też zgłosiła do tego turnieju i zajęła aż  III miejsce. (Tatiana Wcisło kl. II,Karol Lutostański kl. IV, Denis Jarząbek kl. III i Jakub Kłosek kl. IV)

·         Indywidualnie w grupie chłopców najlepszy był Denis Jarząbek, który zajął V miejsce.

·         Więcej informacji oraz zdjęcia dostępne  pod linkiem: 

·         http://www.karolinka.art.pl/galleries-gallery-139-Liga_Szachowa_-_relacja#ad-image-0

Finał  Turnieju Szachowego odbył się 16 maja 2014 r. w TCK w Tarnowskich Górach. Nasza szkoła zdobyła znów III miejsce. Indywidulanie w grupie chłopców najlepszy był: Karol Lutostański, który zajął IV miejsce i Denis Jarząbek- VI miejsce

J.niemiecki

opublikowane: 16 cze 2014, 11:25 przez Ilona Pella-Bok

Z okazji Świąt Wielkanocnych w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczno- językowy  na NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ W JĘZYKU NIEMIECKIM.

W konkursie mogli brać udział uczniowie klas 1-6.

Technika wykonania pracy była dowolna, natomiast jedynymi wymaganiami były życzenia w języku NIEMIECKIM. Nagrody ufundowało Wydawnictwo Szkolne PWN.

A oto nasi zwycięzcy:

kl. I-III

I miejsce Katarzyna Gatys kl. II

II miejsce Emilia Sałapata kl.II

III miejsce Oliver Kucznik kl.II i Kajetan Nocoń kl I

kl.IV-VI

I miejsce Agata Wolnik kl.IV

II miejsce Ariana Nocoń kl. IV

III miejsce Ryszard Gołkowski kl.IV

 Gratulacje!!!

 


Kronika sportowa

opublikowane: 16 cze 2014, 11:18 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 16 cze 2014, 11:24 ]

29 kwietnia 2014 r. na boisku SP Tworóg odbyły sięgminne zawody w Czwórboju LA w kategorii dziewcząt i chłopców. Nasza szkoła również wystawiła swoje reprezentacje do tych zawodów. I tak w kat. dziewcząt reprezentowały nasza szkołę: B. Krywalska, J. Małek, M. Skrzyniarz, J. Pasieka, N. Włodarczyk, M. Pradler, A. Wolnik, natomiast w kategorii chłopców: Tomasz i Mateusz Kandzia, Szymon Brol, Rafał Maruszczyk, Mateusz Spilok, Kamil Breguła. Wszyscy nasi reprezentanci dzielnie walczyli, pobijając swoje własne rekordy. Ostatecznie zawody zakończyły się zwycięstwem naszej drużyny dziewcząt, które osiągnęły wspaniały wysoki wynik oraz zajęciem III miejsca przez chłopców. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

 Kategoria dziewcząt:

I m.- ZSP Boruszowice

II m. – SP Tworóg

III m. – ZSP Wojska

 

Kategoria chłopców:

I m. – ZSP Wojska

II m. – SP Tworóg

III m. – ZSP Boruszowice

Nasze dziewczyny będą reprezentować naszą szkołę w dalszym etapie tych zawodów-zawodach na szczeblu powiatowym -12 maja. Trzymamy kciuki.


Zwycięstwo drużyny dziewcząt w Powiatowym Czwórboju Lekkoatletycznym

12.05.2014r. nasza zwycięska drużyna dziewcząt (B.Krywalska, M.Skrzyniarz, J.Małek, J. Pasieka, N. Włodarczyk, M. Pradler), wystartowała w kolejnym szczeblu zawodów lekkoatletycznych- zawodach powiatowych, które odbyły się na boisku SP w Tworogu. Na tym etapie nasze super dziewczyny również pokonały swoje rywalki i zajęły I miejsce.Teraz czeka je jeszcze trudniejsze zadanie, gdyż zmierzą się z najlepszymi zawodniczkami z naszego rejonu. Trzymamy mocno kciuki. tulacje i życzymy dalszych sukcesów!


21 maja 2014 r.odbył się kolejny etap zawodów lekkoatletycznych - Czwórbój LA. W tym trzecim już etapie - na szczeblu rejonu, który odbył się na stadionie Sparty Lubliniec, nasze dziewczęta również zaprezentowały się doskonale. Ostatecznie sklasyfikowały się na IV miejscu. Dzielnie jednak walczyły i co najważniejsze pobiły swoje własne rekordy, co przyniosło zarówno im samym jak i nauczycielce wychowania fizycznego wiele radości. Jesteśmy z naszych dziewcząt dumni i składamy ogromne gratulacje.  


1-10 of 56