Start‎ > ‎Osiągnięcia uczniów‎ > ‎

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/2015:

opublikowane: 24 mar 2015, 10:35 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 9 cze 2015, 09:15 ]

Dnia 19 marca odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2015. Uczestniczyło w nim aż 28 uczniów z klas II - VI.  Najlepsi w naszej szkoły to:

 • Karol Lutostański- 9 miejsce w powiecie- wyróżnienie
 • Tomasz Lutostański- 2 miejsce w powiecie- bardzo dobry wynik
 • Paweł Chmiel- 4 miejsce w powiecie - wyróżnienie
 • Jakub Cieślik- 13 miejsce w powiecie
 • Elżbieta Gołkowska- 30 miejsce w powiecie
 • Ryszard Gołkowski- 25 miejsce w powiecie
 • Jacek Kańtoch- 27 miejsce w powiecie
 • Sara Szumiał- 31 miejsce w powiecie
 • Mateusz Zyzik- 33 miejsce w powiecie
 • Tatiana Wcisło- 33 miejsce w powiecie                                                         

Konkurs literacki  przeprowadzony  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 22 kwietnia 2015 roku.Uczniowie w ciągu dwóch godzin napisali opowiadanie twórcze na temat "Opowieści z ławki szkolnej".
Werdyktem komisji przyznano II miejsce naszej uczennicy Ninie Kiepura oraz Nagrodę Księdza proboszcza parafii w Pniowcu- Nikoli Włodarczyk.  Gratulujemy!Zioła i sztuka zielarska była głównym motywem Powiatowego Przeglądu Filmów Ekologicznych org. przez Szkołę Podstawową w Tworogu. Przegląd trwał 2 dni. W konkursie na zebranie największej ilości ziół i roślin leczniczych drużyna z Boruszowic zajęła I miejsce w składzie:

Jakub Kłosek, Julia Mundzik, Aleksander Wcisło i Sara Szumiał.  konkursie na wiersz poświęcony ziołom lub innym darom lasu, łąki -Ariana Nocoń zdobyła II miejsce, Julia Mundzik zdobyła wyróżnienie w kategorii praca plastyczna „Projekt karty zielnikowej” , Elisa Świętek zdobyła III miejsce w konkursie plastycznym ,,Wiosna na łące '' a Tatiana Wcisło zdobyła wyróżnienie.(konkursy towarzyszące XIII Powiatowemu Przeglądowi Filmów Ekologicznych - kwiecień -maj 2015).


 W Tar­no­gór­skim Cen­trum Kul­tury w dniu 14 maja 2015 r. odbył się fina­łowy tur­niej VIII edy­cji Sza­cho­wej Ligi Szkol­nej Szkół Powiatu Tar­no­gór­skiego .Orga­ni­za­to­rem całej edy­cji byli:UM Tar­now­skie Góry, UM Radzion­ków, Sta­ro­stwo Tar­no­gór­skie, Klub Sza­chowy Strzyb­ni­czanka, Cen­trum Kul­tury Karo­linka, MOSIR Radzion­ków, TCK Tar­now­skie Góry . W trze­cim tur­nieju zagrało 28 uczniów z 7 szkół . Cały cykl skła­dał się z 3 tur­nie­jów po 5 rund z cza­sem gry 15 minut na każ­dego zawod­nika. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej liczyły się wynik 3 chłop­ców i 1 dziew­czynki.

Tur­niej prze­bie­gał bar­dzo spraw­nie w czym zasługa orga­ni­za­to­rów i opie­ku­nów poszcze­gól­nych grup. Naj­lep­szy wynik  z naszej szkoły uzy­skal  Paweł Chmiel po 4 pkt , kolejne miej­sca zajęli : Karol Luto­stań­ski i Jakub Kło­sek.
Puchary za tur­niej dru­ży­nowy uzy­skały
I miej­sce SP nr 9 z Tar­now­skich Gór ;
II miej­sce SP Boru­szo­wice
III miej­sce SP-13 Strzyb­nica.

Indy­wi­du­al­nie w gru­pie chłop­ców naj­lepsi byli:
III miejsce: Luto­stań­ski Karol 
IV miejsce:  Paweł Chmiel 
VI miejsce: Jakub Kło­sek 
W gru­pie dziew­cząt 
IV miejsce Tatiana Wci­sło 13 maja 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się  II etap Powiatowego Konkursu Literackiego poświęconego twórczości Doroty Terakowskiej. Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Szkołę Podstawową w Tworogu w ramach Tygodnia Bibliotek. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością biografii pisarki oraz wiedzą na temat książki „Tam gdzie spadają anioły”. W kategorii szkoły podstawowe: III miejsce zdobył - Dawid JaksaWyróżnienia otrzymali:  Karol Lutostański i Julia Mundzik.Elżbieta Gołkowska zajęła I miejsce, a Ariana Nocoń i Ryszard Gołkowski III miejsce w XXVIII edycji Konkursu "Mój las" na szczeblu regionalnym. Wielkie gratulacje dla zwycięzców! ( 2015r) Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  XVI Konkursie Matematycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kaletach. Uczeń klasy V- Karol Lutostański zajął 8 miejsce. 


 22 marca 2015r. nasi uczniowie brali udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym " Inspirowane strojem śląskim.....", który odbył się w ZSP w Wojsce. 

W kategorii klasy I-III SP I miejsce zdobyli: 

 • Marcel Szwinge oraz Milena Szwinge , a wyróżnienie otrzymała Weronika Szwinge. 

 W Szkole Pod­sta­wo­wej nr 13 w Strzyb­nicy w dniu 19 marca br odbył się drugi tur­niej VIII edy­cji Sza­cho­wej Ligi Szkol­nej Szkół Powiatu Tar­no­gór­skiego.

Tur­niej prze­bie­gał bar­dzo spraw­nie w czym zasługa orga­ni­za­to­rów i opie­ku­nów poszcze­gól­nych grup. Naj­lep­szy wynik z naszej szkoły uzyskał  Karo­l Luto­stań­ski 4 pkt, kolejne miej­sce zajął Denis Jarzą­bek. Wśród dziew­cząt naj­lep­sza była  Tatiana Wci­sło.Dru­ży­nowo w tym dniu naj­lep­sza była nasza dru­żyna z Boru­szo­wic, przed dru­żyną ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9 i gospo­da­rzami Szkołą Pod­sta­wowa nr 13. 

 


Dnia 10.03.2015 r. nasza szkoła była organizatorem Gminnych Zawodów Sportowych, tym razem w grze drużynowej-minisiatkówce w kategorii chłopców i dziewcząt.

Nasi reprezentanci to: J. Pasieka, J. Mundzik, N. Włodarczyk, M. Pradler, J.Pawliczek, J.Turek, K. Świętek, A. Wolnik, P. Sławatecka oraz M. Spilok, A. Wcisło, K. Breguła, J. Kłosek, D.Gowik, M. Kurek, D.Opara, R. Gołkowski, O. Brol. Oba nasze zespoły po ambitnej walce zajęły II miejsca. 


Uczeń klasy III - Adam Gruszka zdobył II miejsce w XV Jubileuszowym Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Brynku. 


Nasze uczennice Julia Turek i Monika Knoppik zajęły II miejsce, a Agata Wolnik- III miejsce w II Międzygminnym Konkursie Piosenki Świątecznej w języku niemieckim


W ostatnim tygodniu nasi uczniowie uczestniczyli w kilku"Mikołajkowych turniejach".

W poniedziałek i wtorek odbyły się już po raz czwarty szkolne turnieje z okazji Dnia Św. Mikołaja. W poniedziałek był toturniej minipiłki nożnej, a we wtorek minipiłki siatkowej. Uczniowie klas IV-VI sami podzielili się na 6 drużyn 5-cio osobowych i rozgrywali mecze w 2 wylosowanych grupach, systemem pucharowym czyli zwycięzcy z pierwszej i drugiej grupy grali o zajęcie I miejsca. Uczniowie  wybrali dla swych drużyn nazwy tj.: Ladys, FCB, Limonki, Real Madryt, Jack Nielot, Złote Wilki.

W Turnieju Minipiłki Nożnej wygrała  drużyna Jack Nielot, a wyróżnienia zdobyli : "Najlepszy zawodnik"- Jakub Kłosek, a "Najlepszy bramkarz"- Kamil Breguła.

W Turnieju Minipiłki Siatkowej wygrała natomiast drużyna Ladys.

Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami, jak również drobnymi upominkami, które szkoła otrzymała od zaprzyjaźnionego sponsora.


Natomiast 12.12. 2014r. uczniowie naszej szkoły wyjechali do Szkoły Podstawowej nr  3 w Rudzie Śląskiej na "Mikołajkowy Turniej Minipiłki Siatkowej". Mieli tam okazję zmierzyć się z uczniami innych szkół, zintegrować, ale również uświadomić sobie braki i zmobilizować do dalszej pracy. Mecze rozgrywane były w dwóch kategoriach: chłopców i dziewcząt, ale do końcowego wyniku liczyła się  suma punktów obu kategorii.

Dziewczynki w składzie: J. Pasieka, N. Włodarczyk, M. Pradler, J. Mundzik zajęły I miejsce, natomiast chłopcy w składzie: M.Spilok, J. Kańtoch, J. Kłosek, M. Jura, K. Breguła, zajęli  III miejsce. Suma punktów w końcowej klasyfikacji dała naszej szkole  II miejsce.


20 listopada 2014 roku odbył się w naszej szkole już III Międzygminny Konkurs Piosenki NiemieckojęzycznejJury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach:

I-III

I Miejsce: Zespół w składzie: Natalia Neumann, Emilia Pogrzeba, Agnieszka Skrabania, Magda Szkolik i Marta Świerk (ZSP w Wojsce)

II Miejsce: duet w składzie: Emila Wojakowska i Aleksandra Hanysek (SP 13 TG)

III Miejsce: zespół w składzie: Monika Wójcik, Emila Jaksik, Kamila Krywoszłyków, Julia Rabczyńska, Kinga Gruner ( SP w Tworogu) i Małgorzata Lutostańska i Kacper Skowroński (ZSP w Boruszowicach)

Wyróżnienia: Erik Haida SP 13 TG, oraz zespół „Ramba Zamba” ZSP Boruszowice (Katarzyna Gatys, Małgorzata Breguła ,Tatiana Wcisło, Weronika Spilok, Emilia Sałapata i Tomasz Lutostański).

IV-VI

I Miejsce: Weronika Macha (ZSP w Miedarach) i zespół „Kowboje” w składzie:Paulina Sławatecka, Julia Turek, Agata Wolnik, Sara Szumiał, Magalena Brol (ZSP w Boruszowicach)

II Miejsce: Julia Turek (ZSP w Boruszowicach)

III Miejsce: Nina Kiepura (ZSP w Boruszowicach)

Wyróżnienia: A) Jagoda Pawliczek i Monika Knoppik ZSP Boruszowice

B)Zespół z ZS Krupski Młyn: Karolina Jakubowska, Daria Bartylak, Wiktoria Nowak i Julia Huczko

C) Zespół z SP 16 TG: Małgorzata Sobel, Julia Kirsz, Julia Mazur i Sonia Klica.

D)Piraci z ZSP Boruszowice: Julia Włodarczyk, Viktoria Szymańska, Maja Korkus i Paulina Dworaczek


Uczeń naszej szkoły-Adam Gruszka z klasy trzeciej zajął I miejsce w Rodzinnym  Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym w kategorii Lampion z okazji Dnia Świętego Marcina w Potępie.

Oliver Kucznik również z klasy trzeciej zajął miejsce III, a Katarzyna Gatys otrzymała wyróżnienie.Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  


W dniu 23.10.2014 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap- Diecezjalnego Konkursu Wiedzy BiblijnejDo następnego etapu- rejonowego, zakwalifikowało się troje przedstawicieli naszej szkoły:

 • Ariana Nocoń kl. V
 • Klara Świętek kl.V
 • Ryszard Gołkowski kl.V

W Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie 16 października2014r. odbył się pierwszy turniej VII edycji Szachowej Ligi Szkolnej Szkół Powiatu Tarnogórskiego. Do pierwszego turnieju zgłosiło się 33 uczniów z 7 szkół. Cykl będzie się składał z 3 turniejów po 5 rund.

Wyniki drużynowe VII edycji 2014 po pierwszym turnieju przedstawiają się następująco:

1.     Szkoła Podstawowa nr. 9 Tarn. - Góry - 14.5 pkt

2.     Szkoła Podstawowa Boruszowiec  -13,5 pkt

3.     Szkoła Podstawowa nr.13 Strzybnica  - 13  pkt

4.     Zespół Szkół Podstawowych Nakło Śląskie  -8,5 pkt

5.     Szkoła Podstawowa nr.2 Radzionków  - 8 pkt

6.     Zespół Szkół Miedary   -4,5 pkt

7.     Zespół Szkół  Podst. Gmin. Radzionków   -3 pkt

Indywidualnie w grupie chłopców:

 • 3 miejsce         Lutostański Karol        - 4 pkt
 • 4 miejsce         Chmiel Paweł               - 4 pkt
 • 5 miejsce        Jarząbek Denis              3,5 pkt

 W grupie dziewcząt:

 •  5 miejsce      Tatiana Wcisło    - 2pkt                          
 W tym roku szkolnym nasi  uczniowie mają już za sobą udział w następujących zawodach sportowych
   1.Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców, które odbyły się w SP w Tworogu. W tych zawodach naszą szkołę reprezentowali: J. Pasieka, A. Wolnik, M. Knoppik, P. Dworaczek, M. Brol, O. Kaczmarczyk oraz M. Zyzik. R. Gołkowski, D. Gowik, O. Brol, J. Kańtoch, K. Breguła, K. Lutostański . Obie drużyny zajęły w tych zawodach III miejsce
 2. Gminne Zawody Minipiłki nożnej  chłopców i dziewcząt, które odbyły się w ZSP w Wojsce. W tych zawodach naszą szkołę reprezentowali: J. Pasieka, A. Wolnik, M. Knoppik, M. Brol, N. Włodarczyk, J. Mundzik oraz  J. Kańtoch, K. Breguła, M. Spilok, D. Opara, M. Jura, M. Kurek, J. Kłosek . Drużyna chłopców  w tych zawodach zajęła III miejsce, natomiast drużyna dziewcząt II miejsce.

1.1Uczniowie naszej szkoły -chłopcy z klasy pierwszej i trzeciej reprezentowali naszą szkołę w Międzygminnym Turnieju Piłki Nożnej,który odbył się w ZSP nr 2 w Tarnowskich Górach.  Zajęliśmy IV miejsce.

 


Comments