Start‎ > ‎Osiągnięcia uczniów‎ > ‎

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/16:

opublikowane: 29 gru 2015, 05:36 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 11 lut 2016, 11:22 ]

Adam Gruszka  zdobył I miejsce XVI Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych i Gimnazjów, który odbył się w Gimnazjum w Brynku w dniu 10.02.2016 r. 


Dnia 20.11.2015 r. uczniowie klas II i III wyjechali na zawody sportowe- Turniej Gier i Zabaw do Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej. Było to dla nich wielkie przeżycie, ponieważ dla większości z nich były to pierwsze zawody szkolne.Nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę, dzielnie walczyli i dlatego ostatecznie zajęli w tym turnieju II miejsce. 


 W dniu 09.10.2015r. nasi uczniowie wzięli udział w gminnych i powiatowych zawodach - Sztafetowe Biegi Przełajowe.  W kategorii dziewcząt naszą szkołę reprezentowały: A. Wolnik, M. Hofman, M. Brol, P. Dworaczek, E. Sałapata, J. Włodarczyk, M. Korkus. Zajęły one I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie. 

Natomiast nasi reprezentanci w kategorii chłopców to: M. Zyzik, R. Gołkowski, K. Lutostański, M.Szwinge, T. Sławatecki, J. Razik. Zajęli oni II miejsce w gminie i VI w powiecie


19.11.2015 r. w Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim w drodze eliminacji rejonowych do ścisłego finału XXI Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych, który odbędzie się 31 marca 2016 r. w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach zakwalifikowali się nasi uczniowie Mateusz Zyzik z kl. VI, oraz Ryszard Gołkowski z kl.VI . Finalistom gratulujemy i życzymy dalszego, owocnego studium ewangelii wg. św. Łukasza!!!  Natomiast Ariana Nocoń otrzymała wyróżnienie za bardzo dobre przygotowanie się do etapu rejonowego. 

 


W Szkole Pod­sta­wo­wej nr 2, im Jana Pawła II w Radzion­ko­wie odbyła inau­gu­ra­cja IX edy­cji Sza­cho­wej Ligi Szkol­nej Szkół Powiatu Tar­no­gór­skiego. Orga­ni­za­to­rem całej edy­cji są: UM Tar­now­skie Góry, UM Radzion­ków, Sta­ro­stwo Tar­no­gór­skie, Klub Sza­chowy Strzyb­ni­czanka, PIONEK Radzion­ków, Cen­trum Kul­tury Karo­linka, MOSiR Radzion­ków, Tar­no­gór­skie Cen­trum Kul­tury.Do pierw­szego tur­nieju zgło­siło się 36 uczniów z 6 szkół .

Naj­lep­szy wynik wygry­wa­jąc wszyst­kie par­tie uzy­skał Karol Luto­stań­ski 5 pkt, kolejne miej­sca zajęli: Paweł Chmiel,Jakub Kło­sek, Denis Jarzą­bek po 4 pkt.


 Dnia 5 października 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach po raz czwarty odbył się Turniej Piłki Nożnej. Turniej jest organizowany dla uczniów klas młodszych sąsiadujących z Pniowcem małych szkół, gdzie ciężko jest wybrać uczniów do drużyny. W Turnieju wzięli udział uczniowie i uczennice  z Sowic, Boruszowic oraz Pniowca. Turniej ten dostarczył uczestnikom i kibicom wiele niezapomnianych emocji sportowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:Marek BrylskiKajetan Nocoń, Tomasz Sławatecki ,Jakub Cieślik, Jakub Razik i Tobiasz Tyrtania.Gratulujemy II miejsca!


 Konkurs plastyczno-językowego "Najpiękniejszy Kalendarz Adwentowy":

I miejsce- Oliver Kucznik

II miejsce- Anastazja Sukienik

III miejsce- Katarzyna Gatys i Natalia Żyłka

Wyróżnienia:

Jagoda i Jędrzej Pawliczek,

Małgorzata, Tomasz i Karol Lutostańscy

Viktoria Szymańska,

Oliwia Kaczmarczyk,

Agata Wolnik.


10 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył się międzygminny świąteczny konkurs językowy pod tytułem: "Adwentowe symbole". Należało wykazać się znajomością słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem w języku angielskim, niemieckim i w gwarze śląskiej.  Magdalena Joanna Brol, Jakub Kłosek i Mateusz Zyzik  zdobyli II miejsce. 


24 listopada 2015 roku odbył się już IV Międzygminny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej w naszej szkole, który odbył się pod hasłem „Zaczarowana piosenka”.  

Swój udział w imprezie zgłosiło aż 65 wykonawców  z  8 szkół : Szkoła Podstawowa w Tworogu, ZSP w Wojsce, ZSP w Potępie, SP nr 13 w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół w Krupskim Młynie, ZSP w Miedarach, SP nr 16-Pniowiec i ZSP w Boruszowicach.

Jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach:

klasy młodsze I -III

III.  miejsce      Małgorzata Lutostańska- ZSP Boruszowice

klasy starsze IV-VI


II.miejsce     Julia Turek- ZSP Boruszowice 

III. mijsce   Agata Wolnik, Ariana Nocoń i Monika Knoppik- ZSP Boruszowice 

Nagroda specjalna Jury-dla Adama Gruszka ZSP Boruszowice. Uczniowie naszej szkoły zdobyli wyróżnienia w konkursie plastycznym na 

"Najpiękniejsza Kartkę Bożonarodzeniową" organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu.( grudzień 2015)

Bartosz Tyrtania
Martyna Paruzel
Monika Małek 
Wiktoria Miś
Julia Kucznik
Jędrzej Hellwig
Jakub Cieślik
Kamila Dworaczek
Marta Napiórkowska 
Julia Mazurek
Elisa Świętek

 12.01.2016 r. nasi uczniowie zostali zaproszeni na oficjalne podsumowanie konkursu organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody w Tarnowskich Górach. Konkurs przebiegł pod hasłem: " Wizerunek rodzimego ptaka-najpiękniejszą ozdobą świątecznej choinki". 

Wzięło w nim udział wielu uczniów z klas I-VI i startowali oni w dwóch kategoriach. 
W pierwszej z nich III miejsce zajęły Elżbieta Gołkowska oraz Tatiana Wcisło, natomiast w kategorii drugiej czyli klas najstarszych wyróżnienia otrzymali Natalia Żyłka oraz Ryszard Gołkowski

Comments