Start‎ > ‎Projekty i programy‎ > ‎

Rok szkolny 2013/14

opublikowane: 16 paź 2013, 00:11 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 26 sty 2014, 06:52 ]

W naszej szkole realizowany jest projekt:Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. We wrześniu 2013 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole pierwsze zajęcia w projekcie. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty przez gminę Tworóg. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni. Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawuje Dyrektor Szkoły mgr Danuta Wiśniowska. 

Członkowie zespołu realizującego projekt:

  • mgr Katarzyna Pogodzińska - zajęcia socjoterapeutyczne,
  • mgr Dorota Bem - zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,
  • mgr Aleksandra Paździor - zajęcia korekcyjne.

ROK SZKOLNY 2013/ 2014
ĉ
Ilona Pella-Bok,
14 lis 2013, 08:00
Comments