Start‎ > ‎Projekty i programy‎ > ‎

"Pewniak- Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu"

opublikowane: 6 lut 2013, 12:51 przez Ilona Pella-Bok   [ zaktualizowane 25 mar 2013, 15:19 przez Justyna Kańtoch ]

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i języków obcych naszej szkoły   podnoszą kompetencje zawodowe poprzez udział w projekcie skutecznej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci "PEWNIAK – Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu". Celem projektu "Pewniak" jest:

  • Upowszechnianie założeń systemu oświaty wśród nauczycieli, rodziców, organów prowadzących
  • Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do stawiania trafnej diagnozy gotowości szkolnej dzieci
  • Zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami. Formami i środkami pracy z dziećmi, szczególnie dziećmi z deficytami lub zaburzeniami rozwojowymi
  • Pomoc szkołom w organizacji warunków pracy i opiece nad dziećmi 6-letnimi

Zakończenie projektu PEWNIAK

Dnia 20 marca 2013 w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt PEWNIAK. PEWNIAK, czyli Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu to nazwa projektu systemowego przygotowanego i zrealizowanego w okresie od listopada 2011 do marca 2013 przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS w Katowicach. Projekt obejmował swoim zasięgiem całe województwo śląskie, przeszkolonych zostało ponad 2500 nauczycieli. Projekt objęty był honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas konferencji  szkoły oraz nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty. Warto dodać, że nasza szkoła otrzymała certyfikat z wyróżnieniem. Konferencja była także okazja do wysłuchania bardzo ciekawych wykładów profesor Danuty Pluta – Wojciechowskiej pt. „Językowa metamorfoza w ontogenezie dziecka” oraz profesor Eugenii Rostańskiej pt. „Doświadczanie edukacji, czyli dziecko uczy się.” Zachęcamy wszystkich rodziców do odwiedzenia strony internetowej projektu PEWNIAK.http://pewniak.metis.pl/
CertyfikatComments