Start‎ > ‎Projekty i programy‎ > ‎

UMIEM PŁYWAĆ

opublikowane: 4 paź 2016, 10:48 przez Ilona Pella-Bok
6 września 2016 r. ruszył projekt  "Umiem pływać" w ramach którego uczniowie z klas III i IV   uczęszczają na bezpłatne zajęcia z nauki pływania. Projekt ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Główne cele projektu:upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Comments