Start‎ > ‎

Projekty unijne / "Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach"

Galeria zdjęć z wycieczki do Warszawy pod linkiem:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Projekt

„Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Od 1 września 2016  r.  w  ZSP w Boruszowicach SP im. Jana Pawła II realizowany jest projekt „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach  ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.        

W ramach projektu 48 uczniów i 3 opiekunów z naszej szkoły wyjedzie na 2-dniową wycieczkę do Warszawy – Centrum Nauki Kopernik . Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2017r.

Wyjazd przewidziany jest w dniach 24-25 maja 2017r 

I dzień – warsztaty robotyczne

II dzień – zwiedzanie 450 eksponatów w 6 tematycznych galeriach:” Świat Ruchu”,  „ Człowiek i Środowisko”, „ Strefa Świata” , „ Korzenie Cywilizacji”, „Bzzz!” , „ Regeneracja”, „Park Odkrywców i Teatr Robotyczny”.

Koszt wyjazdu: 13 138,00 zł

 Głównym celem wycieczki jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania naukami ścisłymi i humanistycznymi, a co za tym idzie podwyższenie kompetencji kluczowych w zakresie pracy w grupie, kreatywnego myślenia, samodzielności i komunikacyjność poprzez udział w wyjeździe edukacyjnym.

            Każdy z uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie otrzyma zaświadczenie ukończenia zajęć oraz wykona prezentację z wyjazdu.

 Wszystkie koszty związane z  udziałem w projekcie są współfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Dzięki projektowi unijnemu "Eduk@acja na 5" szkoła wzbogaciła się o kolejne pomoce dydaktyczne, m.in. :

- 4 laptopy
- 2 projektory
-2 ekrany ścienne
-meble do klasy przyrodniczej
-meble do klasy matematycznej, ławki dla uczniów oraz stoliki


- edukacyjne programy multimedialne,

- zestawy dydaktyczne,

- książki.


ZDJECIA  "Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach"

https://goo.gl/photos/37rLFo781qkMcSsQ7W  roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. Eduk@cja na 5 w   ZSP w Boruszowicach  realizowanym przez Gminę Tworóg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla podddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia elementarnego - konkurs

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w  następujących zajęciach:

1.    Koło matematyczne.

2.    Koło języka niemieckiego „Deutsch ist Toll”.

3.    Koło komputerowych technik multimedialnych.

4.    Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego z języka angielskiego dla uczniów klasy V – koło.

5.    Edukacja wczesnoszkolna – „Zostanę Mędrkiem”.

6.    "Matematyka to proste" zajęcia wyrównawcze klasa IV-VI.

7.    Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy IV i VI przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego z języka angielskiego.

8.    Zajęcia teatralne rozwijające kompetencje społeczne.

9.    Zajęcia z dysleksji.

10. Zajęcia specjalistyczne z dysortografii, dysgrafii.

11. Zajęcia logopedyczne.

12. Zajęcia z socjoterapii.

13. Arterapia.

14. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z elementami pedagogiki zabawy, arteterapii i terapii rąk.

15. ” Matematyczna Akademia Myślenia "poprzez eksperyment.

16. Zajęcia przyrodnicze z elementami matematyki.

17. Wyjazd edukacyjny Centrum Nauki Kopernik –warsztaty robo tyczne.

 

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć wyrównujących szanse z wykorzystaniem ICT i e - learning : wyrównawczych, rozwijających, pedagogiczno-psychologicznych oraz pozaszkolnych w tym rozwijających kompetencje kluczowe.

Celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, jakości kształcenia ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kluczowych kompetencji ( porozumiewania się w języku obcym, umiejętności logicznego myślenia i rachunkowości, umiejętności interpersonalnych, komunikacji społecznej, umiejętności percepcyjno-motorycznych, umiejętności i wiedzyposługiwania się narzędziami ICT ).


 galeria zdjęć;-)

1.
Źródło : TWG Kurier Tworóg, 14 listopada 2016

6 września 2016 r. ruszył projekt  "Umiem pływać" w ramach którego uczniowie z klas III i IV   uczęszczają na bezpłatne zajęcia z nauki pływania. Projekt ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Główne cele projektu:upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.


W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

 

Zadanie 1. Koła zainteresowań

 • zajęcia koła j. polskiego  kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła sportowego  kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła tanecznego  kl IV-VI-  gr. I  - 45 godz st.,
 • zajęcia koła historycznego  kl IV-VI-  gr. I  - 45 godz st.,
 • zajęcia koła matematycznego  kl I-III-  gr. I  - 30 godz st. + 7 eL,
 • zajęcia koła edukacji regionalnej „ W izbie i kuchni naszej  Prababci”  kl I-III-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła  edukacji regionalnej – „Jak drzewiej na Śląsku bywało?” kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st. + 10 eL,
 • zajęcia koła przyrodniczego z elem. j. angielskiego  kl IV-VI-  gr. I  -25 godz st. + 5eL; 
 • zajęcia koła przyrodniczego z elem. j. angielskiego  kl IV-VI-  gr. II  -25 godz st. + 5eL  ,
 • zajęcia koła taneczno – teatralnego kl I-III-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła artystyczno - plastycznego  kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła j. niemieckiego  kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia koła j. niemieckiego  kl I-III-  gr. I  - 30 godz st.,

 

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze

 • zajęcia wyrównawcze z  j. polskiego „ Uczę się z Plastusiem”  kl I-III-  gr. I  - 30 godz st. + 10eL,
 • zajęcia wyrównawcze z  j. polskiego „ Przygoda z językiem polskim”  kl IV-VI-  gr. I  - 40 godz st.,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki „ Będę odnosił sukcesy z matematyki”  kl IV-VI-  gr. I  - 35godz st. + 5eL,

 

Zadanie 3.  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne- logopedyczne kl I- VI-  gr. I  - 15 godz st. + 5eL,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl I-III-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl I-III-  gr. II  - 30 godz st.,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl IV-VI-  gr. I  - 30 godz st.,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl IV-VI-  gr. II  - 30 godz st.,
2.


ĉ
Ilona Pella-Bok,
23 lis 2014, 07:25
Comments