Start‎ > ‎

Wywiadówki

Terminarz spotkań z rodzicami roku szkolnym 2018/19


  • 13.09.2018 r. o godz.17.00 – spotkanie z rodzicami,
  • 29.10. 2018 r. od  16.30 – 17.30 – konsultacje indywidualne,
  • 10.12.2018 r. o godz.17.00 –  spotkanie z rodzicami –    informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych uczniów w I półroczu,
  • 21.01.2019 r. o godz.17.00 – spotkanie z rodzicami podsumowujące pracę uczniów w I semestrze,
  • 11.03.2019 r. od 16.30 – 17.30 – konsultacje indywidualne,
  • 08.04.2019 r. od 16.30 – 17.30 – konsultacje indywidualne,
  • 13.05.2019 r. o godz.17.00 spotkanie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych uczniów w II półroczu.


Comments