Start‎ > ‎GMINNE PRZEDSZKOLE‎ > ‎

04. Nasze grupy

W roku szkolnym 2014/2015 w naszym przedszkolu funkcjonują trzy grupy wiekowe:

       Maluchy 
  - wychowawca p. mgr Dorota Stokłosa
 

        "Jestem trzylatkiem - będę czterolatkiem" - ogólna charakterystyka rozwoju dzieci trzyletnich:

 • mało samodzielne i mało zaradne, potrzebują pomocy i wsparcia emocjonalnego dorosłych, wymagają indywidualnego podejścia,
 • spostrzeżenia wzrokowe niedokładne,
 • posiadają mały zasób słownictwa i doświadczeń, jednak rozumieją  znacznie więcej niż są w stanie opowiedzieć,
 • męczą się i nudzą  się szybko,
 • bardzo wrażliwe emocjonalnie, przechodzą z jednego nastroju w drugi,
 • uwaga dzieci jest krótkotrwała, uwaga i pamięć ma charakter mimowolny,
 • dominujące myślenie o charakterze sensoryczno-motorycznym,
 • przejawiają bardzo silną potrzebę zabawy,
 • lubią bawić się same,znajdują się jeszcze w fazie egocentryzmu,
 • obserwują inne bawiące się dzieci,próbują bawić się w parach,
 • rozbudzona wyobraźnia( początki wyobraźni twórczej) inspiruje dzieci do prostych zabaw tematycznych, konstrukcyjnych, plastycznych.
        Średniaki – wychowawca p. mgr Stefania Olczyk 

         "Jestem czterolatkiem - będę pięciolatkiem" - ogólna charakterystyka rozwoju dzieci czteroletnich

 • są bardziej samodzielne i zaradne, chętnie podejmują działania samodzielnie,
 • coraz ciekawsze świata, wzrasta ich zdolność poznawcza, zadają wiele pytań,
 • posiadają większy zakres słownictwa niż trzylatki,
 • przejawiają większą potrzebę nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, chętniej uczestniczą  we wspólnej zabawie i działaniu, a ich zabawa ma coraz bogatszą fabułę,
 • dalej chwiejne uczuciowo i wrażliwe emocjonalnie,
 • wykazują ogromną potrzebę ruchu i zabawy,
 • przejawiają coraz większy rozwój wyobraźni i fantazji,
 • charakteryzuje je myślenie konkretno - wyobrażeniowe,
 • pamięć i uwaga przekształcają się z mimowolnej w dowolną,
 • wykazują wzrost umiejętności i koncentracji,
 • stopniowo osiągają gotowość szkolną.
        Starszaki - wychowawca p. mgr Jadwiga Mszyca 

         "Jestem starszakiem, będę pierwszakiem" - ogólna charakterystyka rozwoju dzieci starszych
 • Wykazują dużą samodzielność i zaradność;chętnie służą pomocą młodszym dzieciom,
 • chętnie bawią się z innymi dziećmi, przejawiają chęć działania zespołowego,
 • mają duży zasób słownictwa, ich wypowiedzi są coraz bogatsze,
 • zdolne do dłuższej koncentracji,
 • żywo interesuję się światem, wieloma dziedzinami:przyrodą, sztuką,techniką,
 • wykazują " głód" ruchu,ogromną potrzebę zabawy i nauki poprzez działania,
 • przechodzą od myśli do sytuacji, realizują pomysły, podejmują i wykonują zadania,
 • organizują zabawy o bogatej fabule, używają w nich wielu rekwizytów,
 • stopniowo przejmują kontrolę nad swoimi emocjami,
 • wzrasta u nich umiejętność przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie,
 • są bardziej obowiązkowe i odpowiedzialne,
 • z myślenia konkretno-wyobrażeniowego przechodzą stopniowo do myślenia słowno-logicznego (zaczątki myślenia abstrakcyjnego)
 • stopniowo zaczynają rozumieć uczucia wyższe, społeczne, estetyczne.

https://sites.google.com/a/spboruszowice.pl/www/home/zycie-przedszkola/images.jpg


Comments