Start‎ > ‎GMINNE PRZEDSZKOLE‎ > ‎

05. Rozkład dnia

Rozkład dnia grupy młodszej

6.30 - 8.00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00 - 8.30 - Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe w sali. Zabiegi higieniczne.

8.30 - 9.00 - Śniadanie.

9.00 - 9.45 - Realizowanie zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową. Wyzwalanie aktywności dzieci w różnych sferach rozwojowych.

9.45 - 10.00 - Przygotowanie do drugiego śniadania - zabiegi higieniczne.

10.00 - 10.15 - Drugie śniadanie.

10.15 - 11.40 - Spędzenie czasu w ogrodzie przedszkolnym - organizowanie zabaw ruchowych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Spacery w najbliższym otoczeniu.
W razie niepogody - wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach. Kontynuacja zabaw i czynności dowolnych podjętych przez dzieci w ranku.

11.40 - 12.00 - Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

12.00 - 12.30 - Obiad.

12.30 - 13.20 - Odpoczynek poobiedni. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy w terenie.
Zajęcia dodatkowe poza podstawą programową.

13.20 - 13.30 - Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

13.30 - 13.50 - Podwieczorek.

13.50 - 15.30 - Kontynuowanie działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Ćwiczenia gramatyczne, słownikowe. Praca wyrównawcza z dzieckiem. Zabawy dowolne według zainteresowań dziecka. Zajęcia dodatkowe poza podstawą programową. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Pożegnanie się z nauczycielką, kolegami i koleżankami. Powrót z rodzicami do domu.

Rozkład dnia grupy starszej

6.30 - 8.00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające i korygujące percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę; pozostałe dzieci - zabawy dowolne.

8.00 - 8.30 - Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, czynności higieniczno - porządkowe.

8.30 - 9.00 - Śniadanie.
Czynności higieniczno-porządkowe, dyżury.

9.00 - 10.00 - Wspólne planowanie dnia. Przygotowanie pomocy do zajęć. Realizowanie zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową. Wyzwalanie aktywności dzieci w różnych sferach rozwojowych. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod problemowych i aktywizujących. Czynności samoobsługowe i organizacyjne: porządkowanie sali po zajęciach, czynności w łazience.

10.00 - 10.15 - Przygotowanie do drugiego śniadania - zabiegi higieniczne.

10.15 - 10.30 - Drugie śniadanie.

10.30 - 11.30 - Spacery i wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Stwarzanie sytuacji do podejmowania działalności z własnej inicjatywy. Zaspokojenie potrzeby ruchu na świeżym powietrzu.
W razie niepogody kontynuacja zabaw i czynności dowolnych podjętych przez dzieci w pierwszej części dnia.

11.30 - 12.00 - Inicjowanie zajęć o charakterze dydaktycznym, rozwijającym uzdolnienia dzieci lub indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. Czynności samoobsługowe i organizacyjne w łazience. Przygotowanie do obiadu. Pełnienie dyżurów.

12.00 - 12.30 - Obiad.

12.30 - 13.20 - Odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek z literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne; ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości
Zajęcia dodatkowe poza podstawą programową.
 
13.20 - 13.30 - Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

13.30 - 13.50 - Podwieczorek.

13.50 - 15.30 - Kontynuowanie działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Ćwiczenia gramatyczne, słownikowe. Praca wyrównawcza z dzieckiem. Zabawy dowolne według zainteresowań dziecka. Zajęcia dodatkowe poza podstawą programową. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Pożegnanie się z nauczycielką, kolegami i koleżankami. Powrót z rodzicami do domu.
Comments