Start‎ > ‎GMINNE PRZEDSZKOLE‎ > ‎06. Kącik Rodzica‎ > ‎

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Boruszowicach


Prezydium Rady Rodziców uprzejmie prosi rodziców dzieci przedszkolnych o wpłacanie darowizny na cele statutowe Rady.
Z zebranych środków na podstawie uchwalonego preliminarza wydatków, będą dofinansowywane działania na rzecz dzieci przedszkolnych.
Wpłaty rodziców dzieci przedszkolnych powinni być opatrzone dopiskiem "przedszkole".
Wpłaty można dokonać:
1. Bezgotówkowo, poprzez przelew bankowy na konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Tworogu,
nr konta: 42 8466 0002 0000 3942 2000 0001
           2. Gotówkowo, przekazując opisaną kopertę wiceprzewodniczącej Rady Rodziców z ramienia Przedszkola pani Darii Krzyżewskiej.
Comments