Start‎ > ‎Gminne przedszkole‎ > ‎06. Kącik Rodzica‎ > ‎

Ważne sprawy

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 15.30.


Odbiór dziecka z przedszkola:
 • Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów),bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów)
 • Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
 • Dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego jej tożsamości.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.


Informacja o płatności za przedszkole:

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową.

Wpłata na konto bankowe:

038466 0002 0000 4662 2000 0001

do dnia 20 każdego miesiąca za dany miesiąc.


Wyżywienie:

6 zł za 1 dzień

Śniadanie: 1,10 zł

Obiad: 3,80 zł

Podwieczorek: 1,10 zł


Konsultacje pedagogiczne:

mgr Dorota Stokłosa - czwartek 13.30 - 14.00

mgr Stefania Olczyk - czwartek 13.00 - 13.30

mgr Jadwiga Mszyca - środa 7.30 - 8.00


Konsultacje psychologiczne:

mgr Katarzyna Kiepura

- Przedszkole:

 • wtorek 8.00 - 8.45
 • czwartek 9.00 - 12.00

- Szkoła: poniedziałek, środa, piątek 8.00 - 12.00


Rada Rodziców Przedszkola

Grupa Maluchów:

  • Pani Daria Krzyżewska
  • Pani Agnieszka Pilot
  • Pani Agnieszka Łebek

Grupa Średniaków:

  • Pan Jarosław Bosz
  • Pani Małgorzata Gawlik
  • Pani Barbara Kijowska
Grupa Starszaków:
  • Pani Aleksandra Hellwig
  • Pani Dominika Czierpka
  • Pani Kinga Paruzel


Comments