Start‎ > ‎GMINNE PRZEDSZKOLE‎ > ‎07. Z życia przedszkolaków‎ > ‎2018‎ > ‎

16. Narodowe czytanie

We wtorek 25.09.2018 roku po raz pierwszy nasze przedszkole wzięło udział w ,,Narodowym czytaniu''.

Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa, oswojenie dzieci z książką, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o język polski oraz wzmacnianie narodowej tożsamości. Już od progu przedszkola przywitał dzieci i rodziców ciekawy kącik informujący o ,,Narodowym czytaniu”. Następnie dzieci za pomocą tablicy interaktywnej zostały zapoznane z symbolami narodowymi( flagą, godłem, hymnem). Po obejrzeniu filmu została przeprowadzona pogadanka, której celem było przybliżenie i wyjaśnienie czym jest patriotyzm i ojczyzna. Po krótkiej zabawie do piosenki pt.,,Jesteśmy Polką i Polakiem” wszystkie przedszkolaki wysłuchały wiersza pt.,,Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy. Po omówieniu treści wiersza i jego recytowaniu indywidualnie lub z podziałem na grupy dzieci przystąpiły do wykonywania zadań indywidualnych na kartkach. Podsumowaniem dnia ,,Narodowego czytania” był krótki quiz o symbolach narodowych a nagrodą było pasowanie przedszkolaków na ,,małych patriotów''.

W tym czasie grupa starszaków uczestniczyła w szkole w ,,Narodowym czytaniu”. Tam dzieci miały możliwość zapoznania się z inną literaturą patriotyczną w wykonaniu dzieci szkolnych. Ponadto został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na prace pt.,,Domy przyszłości”. Nasze przedszkolaki zdobyły wysokie miejsca wykonując ciekawe prace plastyczne różnymi technikami pod kierunkiem Pani Doroty.
Gratulujemy:

Malwince Pawliczek za zdobycie 1 miejsca,

Nicoli Dziura za zdobycie 2 miejsca,

Emilce Krzyżewskiej za zdobycie 3 miejsca.

ZDJĘCIA

Comments