Start‎ > ‎GMINNE PRZEDSZKOLE‎ > ‎

01. O przedszkolu


Nasze cele

"Dziecko bardzo lubi odkrycia.
Wyciąga rączki, by przytulić

to coś, co jest tak blisko –

wiatr szumiący w liściach,

promyk słońca, ptaka, rybę,

kolorową kałużę.

Żyje ono w świecie ciągłego zdumienia.

Jest oczarowane światłem,

kolorem i ruchem.

Ten, kto schwyta chociaż jedną chwilę

tego złotego czasu dzieciństwa,

zachowa w sobie coś niewiarygodnie pięknego"

(Pam Brown)

Naszym celem jest wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości oraz odkrywanie jego najlepszych cech w ramach określonej grupy. Realizacja tych założeń następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych (różnego rodzaju zabawy, gry, odgrywanie ról, zabawy ułatwiające samoocenę).

Szczególną uwagę podczas pracy z dziećmi zwracamy na elementy takie jak:

 • wykorzystywanie zabawy do pobudzania twórczej aktywności dziecka,
 • zasadę dobrowolności uczestnictwa,
 • określanie norm czasowo-przestrzennych, w których dziecko ma prawo do dokonywania własnych i zespołowych wyborów,
 • kształtowanie umiejętność zawierania znajomości i kontaktów z innymi dziećmi.

Metody zabawowe wspomagają działania dydaktyczne w powierzonej grupie dzieci. Ważnym elementem pedagogiki zabawy jest taniec, zabawy ruchowe oraz integracyjne, które likwidują wszelkie uprzedzenia i uczą dzieci wzajemnej tolerancji.

Od wielu lat pracujemy nad zbliżaniem dzieci do sztuki poprzez różnorodne formy teatralne, zajęcia plastyczne, wizyty w operach i teatrach, udział w konkursach, zajęcia prowadzone przez plastyków.

Bliskie jest nam także wzbudzanie w dzieciach zainteresowań przyrodą i jej ochroną. Już od najmłodszych lat uczymy dzieci poznawać przyrodę, dbać o nią, chronić, nie tylko na terenie przedszkola ale poza nim. Kształtowaniu postawy przyjaznej środowisku służą między innymi takie formy jak:

 • konkursy plastyczne,
 • wycieczki piesze,
 • wycieczki rowerowe,
 • obserwacje,
 • doświadczenia,
 • zabawy tropiące,
 • spotkania z przedstawicielami służb leśnych z Nadleśnictwa w Brynku.

Gdzie jesteśmy


Boruszowice położone są w województwie śląskim,

w powiecie tarnogórskim, w gminie Tworóg.

Poniżej położenie miejscowości Boruszowice na mapie Polski.


Budynek przedszkola


Park przedszkolny

Wokół naszego przedszkola znajduje się piękny park oraz plac zabaw...

Nasze przedszkole posiada trzy oddziały i jest czynne  w godzinach od 6.30 do 15.30.

Comments