Kalendarz roku szkolnego 2018/2019Kalendarz

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 
3 września 2018r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 
23-31 grudnia 2018r.

3. Ferie zimowe:
11-24 lutego 2019r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:
18-23 kwietnia 2019r.

5. Egzamin ósmoklasisty:
15-17 kwietnia 2019r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
21 czerwca 2019r.

Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19

 

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Propozycja dnia wolnego w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

24 października 2018 r.

środa

Dzień Patrona Szkoły

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – uroczystość społeczności szkolnej

1 listopada 2018 r.

czwartek

Wszystkich Świętych

2 listopada (piątek) - dzień wolny dla uczniów  - Dzień Zaduszny

 

21 marca 2019 r.

czwartek

Festiwal Nauki i Talentów

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – uroczystość społeczności szkolnej

15-17 kwietnia 2019r.

poniedziałek- środa

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne dla uczniów klas I-VII

 

 

1 maja 2019 r.

środa

1 Maja – Święto Pracy

2 maja (czwartek)  - dzień wolny dla uczniów    

31 maja 2019 r.

Piątek

Dzień Dziecka – piknik szkolny i przedszkolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – uroczystość społeczności szkolnej

20 czerwca 2019 r.

czwartek

Boże Ciało

21 czerwca 2019 r. (piątek) – zakończenie roku  szkolnego

 Comments