Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/19Rada Rodziców

Rada Rodziców 
w roku szkolnym 2018/2019


Przewodniczący Rafał Openchowski
z-ca Jerzy Gatys
skarbnik Danuta Krok
sekretarz Anna Kurek

Komisja Rewizyjna:

Dagmara Gediga- Kuta
Sabina Mazur
Lidia Myrcik

ubezpieczenie

Wybór ubezpieczyciela:

Rada Rodziców przedstawiła najkorzystniejsze jej zdaniem 
oferty ubezpieczenia dzieci  :

Firma  "Generali" kontakt Dawid Brzeziński
tel. 691071832 lub "iszkdne.pl".
Decyzję rodzice podejmują samodzielnie.Comments