Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:
   - 

Informacja

INFORMACJA

 

 

Rada Rodziców informuje, że w dniu 12.09.2014 r. podjęła uchwałę którą zmieniła sposób wydatkowania środków zgromadzonych w czasie „Festiwalu Papieskiego”. Ze względów finansowych zamiast tablicy pamiątkowej (emblematu papieskiego) został zakupiony napis zamontowany na ścianie przy wejściu do szkoły.


WPŁAT NA CELE STATUTOWE RADY RODZICÓW MOŻNA DOKONAĆ:


1. Bezgotówkowo, poprzez przelew bankowy na konto Rady Rodziców

            Bank Spółdzielczy w Tworogu

nr konta: 42 8466 0002 0000 3942 2000 0001


2. Gotówkowo, przekazując opisaną kopertę skarbnikowi klasy.

 


 
Ċ
Ilona Pella-Bok,
02.11.2016, 12:52
Ċ
Ilona Pella-Bok,
13.03.2014, 10:23
Ċ
Ilona Pella-Bok,
21.10.2014, 04:50
Ċ
Ilona Pella-Bok,
06.09.2016, 10:16
Ċ
Ilona Pella-Bok,
24.09.2014, 11:18
Ċ
Ilona Pella-Bok,
24.09.2014, 11:18
Ċ
Ilona Pella-Bok,
06.09.2016, 10:16
Ċ
Ilona Pella-Bok,
15.09.2015, 00:57
Ċ
Ilona Pella-Bok,
13.03.2014, 10:23
Ċ
Ilona Pella-Bok,
05.10.2015, 07:33
Ċ
Ilona Pella-Bok,
21.10.2014, 04:50
Comments