Rada Rodziców

Serdecznie gratulujemy nowo wybranej Radzie Rodziców.   

 SKŁAD  RADY  RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2014/2015

Rada Rodziców

Przewodnicząca: p. Anna Kurek


p. Rafał Openchowski

p. Agnieszka Pilot- Bambynek

p. Adrian Nocoń

p. Elżbieta Gruszka

p. Daria Krzyżewska

p. Jerzy Gatys
Informacja

INFORMACJA

 

 

Rada Rodziców informuje, że w dniu 12.09.2014 r. podjęła uchwałę którą zmieniła sposób wydatkowania środków zgromadzonych w czasie „Festiwalu Papieskiego”. Ze względów finansowych zamiast tablicy pamiątkowej (emblematu papieskiego) został zakupiony napis zamontowany na ścianie przy wejściu do szkoły.


WPŁAT NA CELE STATUTOWE RADY RODZICÓW MOŻNA DOKONAĆ:


1. Bezgotówkowo, poprzez przelew bankowy na konto Rady Rodziców

            Bank Spółdzielczy w Tworogu

nr konta: 42 8466 0002 0000 3942 2000 0001


2. Gotówkowo, przekazując opisaną kopertę skarbnikowi klasy.

 


 
Ċ
Ilona Pella-Bok,
13.03.2014, 10:23
Ċ
Ilona Pella-Bok,
21.10.2014, 04:50
Ċ
Ilona Pella-Bok,
24.09.2014, 11:18
Ċ
Ilona Pella-Bok,
24.09.2014, 11:18
Ċ
Ilona Pella-Bok,
13.03.2014, 10:23
Ċ
Ilona Pella-Bok,
21.10.2014, 04:50
Comments