Rada Rodziców

Skład  Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Danuta Krok


Zastępca przewodniczącego: Anna Kurek


Sekretarz:  Elźbieta Gruszka
Komisja rewizyjna: 


Adam Lutostański

Aleksandra Hellwig

Jerzy Gatys


WPŁAT NA CELE STATUTOWE RADY RODZICÓW MOŻNA DOKONAĆ:


1. Bezgotówkowo, poprzez przelew bankowy na konto Rady Rodziców

            Bank Spółdzielczy w Tworogu

nr konta: 42 8466 0002 0000 3942 2000 0001


2. Gotówkowo, przekazując opisaną kopertę skarbnikowi klasy.

 


Rada Rodziców zachęca wszystkich członków społeczności szkoły do finansowego wsparcia pomysłu upamiętnienia kanonizacji Jana Pawła II poprzez wykonanie i montażu tablicy na zewnątrz budynku szkoły z przywołaniem naszego patrona.


Wpłat można dokonać (tak samo jak wpłat na cele statutowe Rady Rodziców):

1. Bezgotówkowo, poprzez przelew bankowy na konto Rady Rodziców

            Bank Spółdzielczy w Tworogu, 

nr konta: 42 8466 0002 0000 3942 2000 0001

2. Gotówkowo, przekazując opisaną kopertę skarbnikowi klasy.

Uwaga: Wpłaty naleźy opatrzyć dopiskiem TABLICA.

 
Č
Ċ
Ilona Pella-Bok,
13 mar 2014, 10:23
Ċ
Ilona Pella-Bok,
13 mar 2014, 10:23
Comments

746dni od:
Bieżący rok szkolny

448dni od:
Początek wakacji