II Gminny Dzień Edukacji 2012


W dniu 22 października 2012 roku odbył się II Gminny Dzień Edukacji zorganizowany dla Nauczycieli Gminy Tworóg. Uroczystość objęła honorowym Patronatem Pani Maria Pańczyk - Pozdziej Wicemarszałek Senatu RP.

II Gminny Dzień Edukacji


Organizatorem spotkania była Stefania Olczyk - Dyrektor Gminnego
Przedszkola w Boruszowicach.
Współorganizatorem spotkania - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Boruszowicach.
Mottem spotkania były słowa Jana Pawła II : "... pamięć o przeszłości
oznacza zaangażowanie w przyszłość.."

Pani Maria Pańczyk - Pozdziej - Wicemarszałek Senatu RP  w swoim
wystąpieniu poruszyła ważne tematy związane z gwarą, tradycją i
tożsamością Śląska i Ślązaków.
O edukacji regionalnej prowadzonej w Gminie Tworóg mówili Nauczyciele:
Pani Elwira Ecler - Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Boruszowicach i
Pan Józef Ziaja - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tworogu.

Uroczystość uświetnili młodzi artyści - przedszkolacy i uczniowie z
Gminy Tworóg i zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Potępie. Dzieci
prezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i gwarowe w zakresie
edukacji regionalnej.

Zgromadzeni Goście jednomyślnie doszli do wniosku, że w edukacji
regionalnej naszej Gminy, dzięki ludziom obdarzonym autentyczną pasją
i chęcią działania, realizowanych jest wiele ciekawych i wartościowych
pomysłów. Działają Izby i Kąciki Regionalne, organizowane są konkursy
i zajęcia dydaktyczne z zakresu Dziedzictwa Kulturowego w Regionie.
W Szkołach i Przedszkolach kultywowane są tradycje śląskie.
W myśl zasady "Narody bez tradycji giną..." należy za wszelką cenę
kontynuować podjęte działania, a tym samym wiele ważnych dla nas
wartości ocalić od zapomnienia. Dyr. Danuta Wiśniowska

Comments